Servicedeklaration om hemsjukvård

Du som av hälsoskäl inte kan ta dig till vårdcentralen kan vara berättigad till hemsjukvård.

Det är legitimerad hälso- och sjukvårdpersonal som bedömer om du har rätt till hemsjukvård.

Vi lovar

  • Du får en patientansvarig sjuksköterska, arbetsterapeut och/eller sjukgymnast.
  • Personalen är kompetent, professionell och du får ett respektfullt bemötande
  • Hemsjukvården är tillgänglig dygnet runt
  • Hemsjukvårdens personal informerar alltid om planerade/ordinerade insatser.
  • Dina vård- och rehabiliteringsbehov bedöms på ett individanpassat sätt

Ditt ansvar

  • Utifrån dina förutsättningar underlätta utförandet av aktuell hälso- och sjukvårdsinsats.
  • Meddela hemsjukvårdens personal när det inte är möjligt att utföra ordinerad insats, till exempel att du är bortrest.

Vår värdegrund

Du och dina närstående ska utifrån dina egna förutsättningar få känna trygghet, bevara din integritet och leva det liv, socialt och praktiskt, som du själv önskar. Med lyhördhet och respekt i verksamheterna ska detta göras möjligt.

Vid frågor

Vänd dig till funktionschef för hälso- och sjukvården alternativt till medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS).