Kontakt
Dela
Lyssna
Vetlanda
Kontakt
Dela
Lyssna

Översiktsplanering

Varje kommun har en översiktsplan som vägleder oss när vi planerar bostäder, industriområden, handelsetableringar, gator och vägar, åkermark, naturområden, ger bygglov och så vidare.

Översiktsplanen är utgångspunkten för vårt arbete med detaljplaner och fungerar som underlag för andra beslut.

Fördjupad översiktsplan för Vetlanda tätort

Ett förslag till ny fördjupad översiktsplan med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning för Vetlanda tätort är under framtagande.

Ett första förslag har varit ute på samråd under perioden 5 mars till och med 5 maj 2018.

Förslaget kommer vara ute för granskning under hösten 2019.

Underlag

Gällande översiktsplan Vetlanda kommun

Vetlanda kommuns översiktsplan antogs av kommun­fullmäktige i oktober 2010. Vetlanda kommuns översiktsplan aktualitets­förklarades av kommun­fullmäktige februari 2017.

Vindkraft

Vindbruksplanen är en del av översiktsplanen. Här pekar vi ut områden som är särskilt lämpliga för vindkraft, men även områden som inte lämpar sig för vindkraft, till exempel känsliga natur- eller kulturmiljöer.

Vindbruksplanen gör att kommunen enklare och snabbare kan ta beslut i vindkraftsärenden. Planen är också vägledande för vindkrafts­exploatörer vid planering av vindkraftsparker.