Kontakt
Dela
Lyssna
Vetlanda
Kontakt
Dela
Lyssna

Översiktsplanering

Varje kommun har en översiktsplan som vägleder oss när vi planerar bostäder, industriområden, handelsetableringar, gator och vägar, åkermark, naturområden, ger bygglov och så vidare.

Översiktsplanen är utgångspunkten för vårt arbete med detaljplaner och fungerar som underlag för andra beslut.

Fördjupad översiktsplan för Vetlanda tätort

Ett förslag till ny fördjupad översiktsplan med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning för Vetlanda tätort finns nu framtaget.

Förslaget är ute på samråd under perioden 5 mars till och med 5 maj 2018.

Förslag till fördjupad översiktsplan för Vetlanda tätortöppnas i nytt fönster

Förslag till fördjupad översiktsplan för Vetlanda tätort (karta)

Filmer - Vetlanda igår, idag och imorgon

Samråd

Planförslaget är ute på samråd under perioden 5 mars till och med 5 maj 2018. Du kan ta del av handlingarna här på webbplatsen, på tekniska kontoret, biblioteket, bokbussen och på Vetlanda InfoCenter.

En utställning av planförslaget finns på Vetlanda InfoCenter, Storgatan 5B. Utställningen bemannas tisdagar i mars mellan klockan 10 och 13.

Lämna synpunkter

Var med och bidra med dina synpunkter och förslag till den fördjupade översiktsplanen.

Lämna synpunkter digitalt

Här kan du tycka till och lämna dina synpunkter om den fördjupade översiktsplanen.

Lämna synpunkter via post

Du kan också skriva brev oss. Ange diarienummer TK007.56 eller märk ditt brev med ”Fördjupad översiktsplan Vetlanda tätort”.

Vetlanda kommun
Tekniska kontoret, planavdelningen
574 80 Vetlanda

eller till tk@vetlanda.se

Lämna synpunkter på InfoCenter

Du kan även lämna synpunkter vid utställningen av planförslaget i Vetlanda InfoCenter. Lokalen är öppen måndag-fredag klockan 10–16.30.

Tyck till under vårt samrådsmöte

Tyck till under vårt samrådsmöte den 11 april, klockan 18.30 i bibliotekets hörsal.

Underlag

Gällande översiktsplan Vetlanda kommun

Vetlanda kommuns översiktsplan antogs av kommun­fullmäktige i oktober 2010. Vetlanda kommuns översiktsplan aktualitets­förklarades av kommun­fullmäktige februari 2017.

Vindkraft

Vindbruksplanen är en del av översiktsplanen. Här pekar vi ut områden som är särskilt lämpliga för vindkraft, men även områden som inte lämpar sig för vindkraft, till exempel känsliga natur- eller kulturmiljöer.

Vindbruksplanen gör att kommunen enklare och snabbare kan ta beslut i vindkraftsärenden. Planen är också vägledande för vindkrafts­exploatörer vid planering av vindkraftsparker.