Biotopvård Brostugubäcken

Emåförbunder har tillsammans med Vetlanda kommun tagit fram en åtgärdsplan med restaureringsförslag för Brostugubäcken. Det ska bidra med bland annat en högre biologisk mångfald vid bäcken.

Brostugubäcken rinner norr om Vetlanda tätort. Den är kraftigt påverkad av rensning, utdikning samt närliggande industrier, skjutbanor med mera. Inom projektområdet kommer återskapande av ett mer slingrande lopp, tillförsel av sten och grus och skapande av funktionella kantzoner ske, samt åtgärdande av vandringshinder. Syftet är att bidra till att Brostugubäcken får tillbaka en mer naturlig bäckmiljö med högre biologisk mångfald och fungerande strömvattenbiotop. Tidigare har en vattendragsvandring genomförts med markägare utmed bäcken. Med hjälp av LOVA-bidrag har en åtgärdsplan med restaureringsförslag tagits fram av Emåförbundet i samarbete med Vetlanda kommun. Den planen ligger nu till grund för planerade åtgärder. Några åtgärder är redan genomförda och flertalet planeras.

LOVA - lokala vattenvårdprojekts logotyp.
Emåns logotyp.