Ekonomiskt bistånd

Om du inte kan försörja dig eller din familj kan du ansöka om ekonomiskt bistånd. Detta kallas också försörjnings­stöd eller social­bidrag.

För att ansöka om ekonomiskt bistånd för första gången ringer du och bokar tid hos socialförvaltningen. Telefontid vardagar klockan 9‑10.

All personal inom social­förvaltningen arbetar under sekretess och får inte lämna ut uppgifter om dig till obehöriga.

Ska du göra en återansökan om ekonomiskt bistånd, ansöker du i första hand digitalt via vår e-tjänst. Om du av någon anledning inte vill ansöka digitalt är du välkommen till social­förvaltningens reception på våning 1 i stadshuset. Ingång entrén mellan konditori Cecil och Establo man och öppet klockan 8‑12 och 13‑16.

Återansökan ekonomiskt bistånd Länk till annan webbplats.

Vad kan du få ekonomiskt bistånd till och hur stort är stödet?

Storleken på det ekonomiska stödet påverkas av hela hushållets till­gångar och inkomster. Hur stort stödet blir baseras på en riksnorm som beslutas av regeringen Länk till annan webbplats. och är gemensam för alla kommuner.

Det ekonomiska stödet ska täcka kostnader för:

  • mat
  • kläder och skor
  • fritid
  • personlig hygien
  • dagstidning och telefon

Du kan även ansöka om kostnader för boende, el, hem­försäkring, och avgift för fack­förening och a-kassa.

Gör en prov­beräkning

Hos Social­styrelsen kan du göra en prov­beräkning Länk till annan webbplats. och se om du har rätt till ekonomiskt bistånd. Prov­räkningen är ingen garanti för att du har rätt till stöd utan är bara en för­enklad beräkning.

Vad måste jag göra innan jag kan få ekonomiskt bistånd?

​För att kunna söka ekonomiskt bistånd ska du ha gjort allt du kan för att klara av din och din familjs för­sörjning. Du ska ha ansökt om andra bidrag och ersättningar, till exempel bostads­bidrag, studie­bidrag, arbetslöshets­ersättning, föräldra­penning, underhålls­stöd eller sjuk­penning.

Använda besparingar och sälja till­gångar

Om du har be­sparingar, bil, aktier och fonder eller andra värde­fulla saker ska du använda dig av dem för att för­sörja dig. Det innebär till exempel att du kan behöva sälja din bil eller dina aktier. Skulle du vara utan till­räckliga inkomster under en längre tid och äger en bostad kan det innebära att du behöver sälja den.

Söka arbete om du är arbets­lös eller arbetar deltid

Du måste själv göra vad du kan för att lösa dina ekonomiska problem och få tillräckliga inkomster. Det innebär till exempel att om du är arbets­lös eller arbetar deltid måste du skriva in dig på Arbetsförmedlingen Länk till annan webbplats. och aktivt söka alla passande arbeten i hela landet.

Om du blir erbjuden ett arbete som ger dig mer inkomster än du har nu måste du tacka ja. Det kan innebära att du måste tacka ja till arbeten som du inte är utbildad för eller som gör att du måste flytta.

Försöka bli själv­­försörjande så snart som möjligt

När du ansöker om ekonomiskt bistånd får du också stöd i att hitta lösningar så att du blir själv­­försörjande så snart som möjligt. Det kan kräva att du deltar i praktik eller andra verksamheter som kan göra att du snabbare får ett arbete.

Behöver jag betala tillbaka pengarna?

Du behöver vanligtvis inte betala tillbaka de pengar som du har fått i ekonomiskt bistånd. Men i vissa situationer kan du bli återbetalnings­skyldig, till exempel då du väntar på lön eller annat bidrag.

Du är även skyldig att betala tillbaka pengar om du har lämnat fel­aktiga uppgifter eller ute­lämnat uppgifter så att du har fått för mycket pengar.