Smedjans förskola

Smedjans förskola ligger i närheten av Kvarndammen och Tjustkulle. Vi har två avdelningar.

Smedjans förskola

Smedjans förskola

Vi vill att barnen ska känna sig delaktiga och ha inflytande över sin dag på förskolan och vi utgår från att ALLA BARN KAN. Vi strävar efter att ge varje barn en trygg och omväxlande miljö, där alla känslor accepteras men inte alla handlingar.

Vi är ute varje dag och barnen får klättra, springa, hoppa,"cykla" med mera vilket blir en naturlig träning av grovmotoriken. Vårt mål är att gå till skogen en gång i veckan och att barnen får en positiv upplevelse av utevistelse och uppmuntras att vara rädda om natur och miljö.

Alla ska känna sig betydelsefulla och se sig som en tillgång i gruppen efter sina förutsättningar och behov. Vi erbjuder alla barn samma möjligheter att utvecklas efter sina egna intressen och förmågor.

På Smedjans förskola finns två avdelningar; Lille Skutt för barn som är ca ett till tre år, och Bamse för barn som är tre till sex år. Överflyttningen mellan avdelningarna är flexibel beroende av tillgång till platser.

Maten på förskolan

Smedjans förskola har ett tillagningskök där vi lagar all vår mat själva. Varje dag förutom soppdagar gör vi minst två olika sallader. Vi bakar också bröd.

Om ditt barn behöver specialkost måste du ansöka om det via våra e-tjänster. Länk till annan webbplats.

Synpunkter och klagomål

Om du eller ditt barn har svårigheter i skolan eller förskolan är den snabbaste vägen till lösning oftast att ta kontakt med skolan eller förskolan direkt.

Skulle du inte få hjälp av förskollärare/lärare bör du prata med rektor som har det övergripande ansvaret för skolan och förskolan. Om de inte kan hjälpa dig kan du gå vidare genom att skicka en synpunkt via Synpunkt Vetlanda.

Alla har rätt att göra en anmälan till Skolinspektionen Länk till annan webbplats., Barn- och elevombudet Länk till annan webbplats. och Diskrimineringsombudsmannen Länk till annan webbplats.. På deras hemsidor kan du läsa mer om vad du kan anmäla och vad du bör tänka på innan du gör en anmälan.

Klagomål på elevhälsans medicinska insats

Om du som elev eller vårdnadshavare är missnöjd med vård eller behandling av elevhälsans medicinska insats, ska du i första hand vända dig till berörd skolsköterska eller skolläkare. Är du inte nöjd med förklaringen kan du lämna klagomål på elevhälsans medicinska insats via vår e-tjänst. Länk till annan webbplats.

Verksamhetschefen ska skyndsamt utreda klagomålet och återkoppla till anmälaren. Om synpunkterna lämnas anonymt kan ingen återkoppling ske.

Vid allvarliga händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada ska vårdgivaren utreda och anmäla händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Läs mer om hur du gör när du inte är nöjd med vården du har fått eller inte har fått på 1177. Länk till annan webbplats.