Himlabackarnas förskola

Himlabackarnas förskola kan ta emot omkring 100 barn fördelade på sex avdelningar.

Himlabackarnas förskola

Himlabackarnas förskola

Förskolan har en gemensam entré med ett stort kapprum. Här finns ett restaurangtorg, pedagogiskt kök, gemensam större ateljé och plats för olika aktiviteter. Utemiljön är kreativ och inspirerar genom att vara uppdelad i olika zoner.

Himlabackarnas förskola har lokaler som är förberedda för att välkomna barn med olika fysiska funktionsvariationer.

Vår vision är ”Möjligheternas förskola i en hållbar framtid”. Det innebär ett förhållningssätt som fokuserar på hållbarhet när det gäller sociala relationer, miljö, material, ekonomi samt lärande och kunskap. Alla barn ska mötas av en miljö som är anpassad för dem och de ska utmanas utifrån sina förmågor, erfarenheter och de förutsättningar som pedagogerna ger dem.

Maten på förskolan

Himlabackarnas förskola har ett tillagningskök där vi lagar all vår mat själva. Varje dag förutom soppdagar gör vi minst två olika sallader. Vi bakar också bröd.

Om ditt barn behöver specialkost måste du ansöka om det via våra e-tjänster. Länk till annan webbplats.

Synpunkter och klagomål

Om du eller ditt barn har svårigheter i skolan eller förskolan är den snabbaste vägen till lösning oftast att ta kontakt med skolan eller förskolan direkt.

Skulle du inte få hjälp av förskollärare/lärare bör du prata med rektor som har det övergripande ansvaret för skolan och förskolan. Om de inte kan hjälpa dig kan du gå vidare genom att skicka en synpunkt via Synpunkt Vetlanda.

Alla har rätt att göra en anmälan till Skolinspektionen Länk till annan webbplats., Barn- och elevombudet Länk till annan webbplats. och Diskrimineringsombudsmannen Länk till annan webbplats.. På deras hemsidor kan du läsa mer om vad du kan anmäla och vad du bör tänka på innan du gör en anmälan.

Klagomål på elevhälsans medicinska insats

Om du som elev eller vårdnadshavare är missnöjd med vård eller behandling av elevhälsans medicinska insats, ska du i första hand vända dig till berörd skolsköterska eller skolläkare. Är du inte nöjd med förklaringen kan du lämna klagomål på elevhälsans medicinska insats via vår e-tjänst. Länk till annan webbplats.

Verksamhetschefen ska skyndsamt utreda klagomålet och återkoppla till anmälaren. Om synpunkterna lämnas anonymt kan ingen återkoppling ske.

Vid allvarliga händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada ska vårdgivaren utreda och anmäla händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Läs mer om hur du gör när du inte är nöjd med vården du har fått eller inte har fått på 1177. Länk till annan webbplats.