Servicedeklaration om kontakt och bemötande

Vetlanda kommun garanterar service i toppklass!

Det är viktigt att du som kontaktar kommunen upplever att du får en bra och snabb service av oss som arbetar i Vetlanda kommun. Kvaliteten på våra tjänster ska vara god och du ska få ett gott bemötande. Dina behov och dina intressen står i centrum. Vår service ska vara på lika villkor för alla.

Vi ska vara tillgängliga för dig. Vi garanterar att du

  • ska uppleva att du blir professionellt bemött när du tar kontakt med kommunen,
  • ska kunna få kontakt med kommunens verksamheter under arbetsdagar,
  • bara ska behöva ringa ett samtal för att komma i kontakt med rätt person,
  • blir kontaktad inom två arbetsdagar om den du söker inte är på plats,
  • får besked/kontakt/svar på telefon, e-post, sms, frågor i sociala medier och chatt inom två arbetsdagar. Vi svarar dig företrädelsevis i den kanal du kontaktat oss om inte behov av annat kontaktsätt finns.
  • Detta gäller ej rena sälj- och informationsmail där återkoppling ej kan förväntas.

Vi vill veta vad du tycker

Lever vi inte upp till dina förväntningar? Tycker du att något kan göras på ett bättre sätt? Har du synpunkter på vår service? Vi vill gärna veta det, så att vi kan utvecklas för att ge dig en så bra service som möjligt.

Du framför enklast dina synpunkter via vår e-tjänst Synpunkt Vetlanda.

Om du angett dina kontaktuppgifter så får du svar inom tio arbetsdagar. Uppger du inte dina kontaktuppgifter får du svar via redovisning på kommunens hemsida.