Marklov krävs

Inom ett område med detaljplan behöver du marklov om du vill ändra markens höjdläge högre eller lägre än 0,5 meter. Du kan även behöva marklov för att fälla träd eller plantera skog i ett område med detaljplan.

Ibland behöver du också marklov inom områden med områdes­bestämmelser. Utanför detaljplan krävs inget marklov.

Hur ansöker jag?

Ansök om marklov genom vår e-tjänst ”Byggärende – bygglov”.

Ansök om marklov (e-legitimation krävs) Länk till annan webbplats.

Om du inte har e- legitimation kan du hämta blankett här Pdf, 223 kB, öppnas i nytt fönster..

Till ansökan ska du bifoga:

  • Situationsplan på tomten uppifrån, i skala 1:400 eller 1:500.
  • Rivningsplan som redovisar markändringen.
  • Grannars godkännande om åtgärden ligger närmare fastighetsgräns än 4,5 meter.

När får jag besked?

Inom 15 arbetsdagar från det att ärendet är komplett får du ett beslut om lov eller ett besked från oss om hur ditt lov kommer att hanteras.

Hur länge gäller ett marklov?

Åtgärderna ska påbörjas inom två år och avslutas inom fem år, från det datumet som beslutet vann laga kraft. Om du vill ansöka om förläng­ning ska du göra det innan beslutet är ogiltigt.

Avgift för handläggning

Du betalar avgift för handläggning av ansökan utifrån åtgärdernas storlek och omfattning enligt plan- och bygglovtaxan. Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.