Rivningslov krävs

Inom detalj­planelagt område behöver du oftast rivnings­lov för att riva byggnader eller delar av byggnader. För områden med områdes­bestämmelser kan även rivnings­lov krävas.

Utanför områden med detaljplan eller områdesbestämmelser krävs det inte rivningslov, men det kan krävas en rivningsanmälan.

Du behöver rivningslov om du ska:

  • Riva en hel byggnad inom detaljplanelagt område.
  • Riva en del av en byggnad inom detaljplanelagt område.
  • Flytta en byggnad från en plats till en annan.

Du behöver göra en rivningsanmälan om du vill:

  • Riva en byggnad eller en del av byggnad utanför detaljplanelagt område som inte är en komplementbyggnad.

Hur ansöker jag?

Ansök om rivningslov genom vår e-tjänst ”Byggärende – bygglov”.

Ansök om rivningslov (e-legitimation krävs) Länk till annan webbplats.

Ansökan om rivningsanmälan genom vår e-tjänst ”Byggärende – anmälan”.

Ansökan om rivningsanmälan (e-legitimation krävs) Länk till annan webbplats.

Om du inte har e-legitimation kan du hämta blankett här Pdf, 223 kB, öppnas i nytt fönster..

Till ansökan ska du bifoga:

  • Situationsplan med åtgärden markerad.
  • Ritningar eller bilder på rivningsobjektet.
  • Grannars godkännande om åtgärden ligger närmare fastighetsgräns än 4,5 meter.
  • Rivningsplan som redovisar hur rivningen ska utföras och hur de olika materialen ska sorteras.

När får jag besked?

Inom 15 arbetsdagar från det att ärendet är komplett får du ett beslut eller ett besked från oss om hur ditt lov eller din anmälan kommer att hanteras.

Hur länge gäller ett rivningslov eller en rivningsanmälan?

Åtgärderna ska påbörjas inom två år och avslutas inom fem år, från det datumet som beslutet vann laga kraft.

För rivningsanmälan ska åtgärderna påbörjas inom två år och avslutas inom två år.

Avgift för handläggning

Du betalar avgift för handläggning av ansökan utifrån åtgärdernas storlek och omfattning enligt plan- och bygglovtaxan. Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.