Evenemang

Denna information vänder sig till dig som är arrangör för tillfälliga offentliga tillställningar.

Musik och buller

Vetlanda kommun har en ljudnivåpolicy Pdf, 120 kB, öppnas i nytt fönster. där det finns krav på olika ljudnivåer. Syftet med dessa krav är att förebygga hörselskador.

Du som är arrangör ska se till att inga åhörare vid evenemanget utsätts för högre ljudnivåer.

Renhållning

Du ska sköta renhållningen så att inga olägenheter uppstår. Skötselrutiner ska finnas.

Livsmedel

Det kan eventuellt krävas en registrering av livsmedelsverksamhet. Registrering ska göras senast två veckor innan verksamheten börjar. Verksamheten ska uppfylla alla relevanta krav för livsmedelshantering oavsett om registrering krävs eller inte.

Serveringstillstånd

Du får bara sälja och servera spritdrycker, vin och starköl om du har fått tillstånd. Sök tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten.

Hygien

  • Det krävs en toalett per varje påbörjat hundratal besökare.
  • Toaletternas placering ska skyltas på ett tydligt sätt.
  • Handtvättmöjligheter ska finnas i eller i anslutning till toaletter och urinoarer.
  • Skötselrutiner ska finnas så att en god hygienisk standard kan upprätthållas.

Övrigt

  • Du bör informera närboende om de planerade aktiviteterna.
  • Området måste vara lämpligt ur brandsäkerhetssynpunkt.
  • Om arrangemanget kräver byggnader eller större anordningar ska miljö- och byggförvaltningen alltid kontaktas.