Servicedeklaration om anhörigstöd

Vetlanda kommun erbjuder stöd till dig som stödjer eller vårdar en närstående.

Anhörigstöd är insatser som syftar till att underlätta för dig som har någon närstående som på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder är i behov av stöd. Insatserna som din närstående kan få/ansöka om kan vara biståndsbedömda eller ges som service.

Insatser som är biståndsbedömda:

 • avlösning/avlösarservice i hemmet, 20 timmar per månad är kostnadsfritt
 • dagverksamhet/sysselsättning
 • korttidsplats/växelvård
 • boende/bostad med särskild service
 • hemtjänst/boendestöd/personlig assistans

Anhörigstöd som service erbjuds genom insatser som:

 • information, föreläsningar, utbildning, uppmuntran och rekreation
 • samtal och stöd, enskilt och i grupp, anhöriggrupper

Vi lovar

 • Ha tid att lyssna på dig.
 • Arbeta med respekt för din integritet. Du kan vända dig till oss i förtroende och vara
  anonym om du önskar.
 • Ha samtal med dig om din situation som anhörig. Samtalen kan vara hemma hos dig, på vårt kontor eller annan plats beroende på vad som fungerar och känns bra för dig.
 • Förmedla kontakt med biståndshandläggare, omvårdnadspersonal, frivilligorganisationer, föreningar med flera.
 • Arbeta för att utveckla anhörigstödet efter de behov som framkommer.
 • Arbeta individinriktat och flexibelt.

Ditt ansvar

Du är själv aktiv och söker information.

Vår värdegrund

Du och dina närstående ska utifrån dina egna förutsättningar få känna trygghet, bevara din integritet och leva det liv, socialt och praktiskt, som du själv önskar. Med lyhördhet och respekt i verksamheterna ska detta göras möjligt.

Vid frågor

Vänd dig till kommunens anhörigstöd, som består av anhörigkonsulent och demenssjuksköterska om du har frågor.