Boendestöd

Du som har funktions­nedsättning och bor i Vetlanda kommun kan få boendestöd. Du får den hjälp du behöver utifrån dina individuella behov.

Målet med boendestöd är att öka möjligheterna för dig att klara ett eget boende och att du får ett stöd för att bryta isolering och utanförskap. Du ska vara över 18 år och bo i i eget boende för att kunna söka boendestöd.

Boendestöd är kostnadsfritt.

Vill du ha hjälp att fylla i din ansökan eller om du har frågor kontaktar du bistånds­­handläggarna på Myndighetskontoret via kontaktcenter.

Vilken hjälp och stöd kan jag få?

Detta är exempel på boendestöd. Det är ditt individuella behov som styr vilket stöd du får.

  • Boka tid hos myndigheter eller hantera möten med myndighets­personer, till exempel kommunen, försäkringskassan och arbets­förmedlingen.
  • Stöd i hemmet; städa, tvätta, handla eller laga mat.
  • Någon att prata med och som kan hjälpa till i kontakten med andra människor och få hjälp att komma ut i samhället.
  • Någon hjälper till med påminnelser, hjälper dig att passa tider, planera eller komma upp på morgonen.