God man och förvaltare

Om en person på grund av sjukdom, funktionshinder eller andra omständigheter behöver hjälp att ta tillvara sina ekonomiska och personliga intressen i samhället kan detta skötas av en god man eller förvaltare.

Höglandets överförmyndarnämnd är gemensam för kommunerna Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö och Vetlanda. Verksamhetens kansli finns på Storgatan 7 A i Vetlanda.

Ny webbplats med mer information

Du hittar mer information om hur du blir god man eller förmyndare, men även vad uppdraget går ut på genom att läsa om detta på överförmyndar­verksamhetens nya webbplats:

Höglandets överförmyndarverksamhet Länk till annan webbplats.

Vill du lämna handlingar kan du gärna skicka dem via post. Det går också att lämna handlingar i brevlådan vid Vetlanda kommuns kontaktcenter.