Kontakt
Dela
Lyssna
Gå till kartan.vetlanda.se
Kartan
Vetlanda
Kontakt
Dela
Lyssna
Gå till kartan.vetlanda.se
Kartan

God man och förvaltare

Om en person har svårt att själv ta tillvara sina intressen kan detta skötas av en god man eller förvaltare. De kallas för ställföreträdare och hjälper till med ekonomiska och rättsliga frågor och ser till att omsorgsbehovet tillgodoses.

Kommunerna Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö och Vetlanda har bildat en gemensam överförmyndarnämnd. Från 1 januari 2019 finns det gemen­samma överförmyndarkansliet på Storgatan 7 A i Vetlanda. Det är möjligt att besöka lokalkontoren i Aneby, Eksjö, Nässjö och Sävsjö en dag i veckan.

OBS!
Med anledning av risken för smittspridning har överförmyndarverksamheten beslutat att vi inte tar emot besök från och med tisdag den 17 mars och till och med fredag den 3 april.

Ni är välkomna att kontakta oss på telefon 0383-971 72 måndag till torsdag klockan 9-12 eller via e-post till overformyndaren@vetlanda.se så försöker vi att lösa ert ärende.

Detta gäller samtliga samverkanskommuner; Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö och Vetlanda.

Vi återkommer med uppdaterad information senast den 3 april.

Ansök om att få god man/förvaltare

Du ansöker om att få god man/förvaltare hos Eksjö tingsrätt. Ansökan kan göras av dig eller dina anhöriga. Har du frågor vänder du dig till överförmyndarverksamheten.

För dig som har god man/förvaltare

Om du inte längre behöver god man/förvaltare

Om du inte längre behöver god man ansöker du om att godmanskapet ska upphöra. Du skriver antingen på egen hand eller tillsammans med din god man till tingsrätten och meddelar din önskan.

Byta god man/förvaltare

Om du vill byta god man kontaktar du överförmyndar­verksamheten.

Du får en ny god man om din nuvarande inte längre vill vara god man. I sällsynta fall missköter gode män/förvaltare sitt uppdrag. Då byts de ut.

Lämna synpunkter

Om du har synpunkter på din ställföreträdare vänder du dig till oss på överförmyndarverksamheten.

Ta del av dina handlingar

Du och dina närmast anhöriga har rätt att se vad som finns i din akt. För att ta del av handlingar hör du av dig till överförmyndarverksamheten.

För dig som är god man/förvaltare/förmyndare

Som god man/förvaltare behöver du redovisa ditt uppdrag på olika sätt. Blanketter för redovisning:

Blanketter för dig som är god man för ensamkommande barn:

Om du inte längre vill vara god man/förvaltare, meddelar du det till överförmyndarverksamheten, overformyndaren@vetlanda.se.

Är du intresserad av att bli god man/förvaltare?

Fyll i nedanstående formulär om du är intresserad av att bli god man eller förvaltare så kontaktar vi på överförmyndarverksamheten dig.
För dig som är särskilt förordnad vårdnadshavare

Den särskilt förordnade vårdnads­havarens uppdrag är att ansvara för barnets personliga förhållanden och sköta dess ekonomiska och rättsliga ange­lägen­heter.

En särskilt förordnad vårdnads­­havare har samma rättsliga behörighet som en förälder men har inte den faktiska vårdnaden eller försörjnings­plikten för barnet.

Överförmyndarverksamheten har ansvar för tillsyn av särskilt förordnad vårdnadshavare i likhet med gode män och förvaltare. Blanketter som du ska skicka till överförmyndarverksamheten: