God man och förvaltare

Om en person har svårt att själv ta tillvara sina intressen kan detta skötas av en god man eller förvaltare. De kallas för ställföreträdare och hjälper till med ekonomiska och rättsliga frågor och ser till att omsorgsbehovet tillgodoses.

Kommunerna Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö och Vetlanda har bildat en gemensam överförmyndarnämnd. Från 1 januari 2019 finns det gemen­samma överförmyndarkansliet på Storgatan 7 A i Vetlanda.

Om du har ett ärende till Överförmyndare får du gärna ringa på telefon 0383-971 72. Våra telefontider är måndag, tisdag och torsdag mellan klockan 10 och 12. Du kan även kontakta oss via vår e-post overformyndaren@vetlanda.se.

Vill du lämna handlingar kan du gärna skicka dem via post. Det går också att lämna handlingar i brevlådan vid Vetlanda kommuns kontaktcenter.

För dig som vill lämna handlingar i Aneby, Eksjö, Nässjö och Sävsjö så lämnar du dem i respektive kommuns reception eller kontaktcenter så skickar de dem vidare till Överförmyndarverksamheten.

Nyheter från Överförmyndarverksamheten

Nyhetsbrevet från Höglandets överförmyndarverksamhet kommer ut några gånger per år och tar upp aktuella ämnen som berör dig som ställföreträdare.

Ansök om att få god man/förvaltare

Du ansöker om att få god man/förvaltare hos Eksjö tingsrätt. Ansökan kan göras av dig eller dina anhöriga. Har du frågor vänder du dig till överförmyndarverksamheten.

Anmälan om behov av god man eller förvaltare

Du kan anmäla behovet av en god man eller förvaltare genom överförmyndarverksamheten. Det gör du genom dokumentet nedan. Har du frågor vänder du dig till överförmyndarverksamheten.

För dig som har god man/förvaltare

Om du inte längre behöver god man/förvaltare

Om du inte längre behöver god man ansöker du om att godmanskapet ska upphöra. Du skriver antingen på egen hand eller tillsammans med din god man till tingsrätten och meddelar din önskan.

Byta god man/förvaltare

Om du vill byta god man kontaktar du överförmyndar­verksamheten.

Du får en ny god man om din nuvarande inte längre vill vara god man. I sällsynta fall missköter gode män/förvaltare sitt uppdrag. Då byts de ut.

Lämna synpunkter

Om du har synpunkter på din ställföreträdare vänder du dig till oss på överförmyndarverksamheten.

Ta del av dina handlingar

Du och dina närmast anhöriga har rätt att se vad som finns i din akt. För att ta del av handlingar hör du av dig till överförmyndarverksamheten.

För dig som är god man/förvaltare/förmyndare

Du vet väl om att du kan använda vår e-tjänst för att redovisa ditt uppdrag?

Som god man/förvaltare behöver du redovisa ditt uppdrag på olika sätt. Blanketter för redovisning:

Blanketter för dig som är god man för ensamkommande barn:

Nyttiga länkar för dig som är god man eller förvaltare

Skatteverket- ansökan deklarationsombud

Skatteverket - information till god man och förvaltare

Försäkringskassan - information till ställföreträdare

Pensionsmyndigheten - information om bostadstillägg

Pensionsmyndigheten - årliga inkomstuppgifter

Skatteverket - särskild postadress

Konsumentverket - Koll på pengarna

Rollkoll - Ett material om god man och förvaltare i relation till andra aktörer

Rollkoll - Vad gör en god man och förvaltare?

Svenska Bankföreningen - Bankärenden för annans räkning

Om du inte längre vill vara god man/förvaltare, meddelar du det till överförmyndarverksamheten, overformyndaren@vetlanda.se.

Utbildning för god man

Vi är glada över att nu kunna erbjuda digitala utbildningar för dig som ställföreträdare. De utbildningar som vi erbjuder till att börja med är en grundutbildning och en redovisningsutbildning. Vi testade detta under januari och februari med bra resultat och framåt kommer vi att erbjuda fler tillfällen.

Är du intresserad av att bli god man/förvaltare?

Fyll i nedanstående formulär om du är intresserad av att bli god man eller förvaltare så kontaktar vi på överförmyndarverksamheten dig.
För dig som är särskilt förordnad vårdnadshavare

Den särskilt förordnade vårdnads­havarens uppdrag är att ansvara för barnets personliga förhållanden och sköta dess ekonomiska och rättsliga ange­lägen­heter.

En särskilt förordnad vårdnads­­havare har samma rättsliga behörighet som en förälder men har inte den faktiska vårdnaden eller försörjnings­plikten för barnet.

Överförmyndarverksamheten har ansvar för tillsyn av särskilt förordnad vårdnadshavare i likhet med gode män och förvaltare. Blanketter som du ska skicka till överförmyndarverksamheten: