Kemikalieförteckning

Anmälnings- och tillstånds­pliktiga verksamheter ska ha en kemikalie­förteckning. En kemikalieförteckning är en lista över verksamhetens alla kemiska produkter.

Med kunskap om kemikaliens hälso- och miljöskadlighet kan du som verksamhets­­utövare byta ut farliga kemikalier mot mindre farliga.

Kravet på kemikalieförteckning för anmälnings- och tillstånds­pliktiga verksam­heter står i förordning om verksamhetsutövares egenkontroll (1998:901).

Vad ska en kemikalieförteckning innehålla?

Kemikalieförteckningen ska visa vilka ämnen produkterna innehåller, hur stora mängder som används, hur produkterna klassificeras och om de är farliga eller inte. Kemikalie­förteckningen ska vara på ämnes­nivå så att det går att göra en risk­bedöm­ning av kemikalie­använd­ningen.

Förteckningen ska uppdateras kontinuerligt och det ska finnas säkerhets­datablad för samtliga kemikalier.

Vem ska se till att det finns en kemikalieförteckning?

Det är alltid verksamhetsutövaren som är ytterst ansvarig för att det finns en dokumenterad och fungerande kemikalie­förteckning. Att kemikalie­förteckning upprättas och uppdateras kan rent praktiskt överlåtas till någon annan med kunskap inom området. Det ska vara fastställt i ansvars­fördelningen vem som ska föra och uppdatera kemikalie­förteckningen.

Tillsynsmyndighet

Den centrala tillsynsmyndigheten för kemikalier är Kemikalieinspektionen som informerar om kemiska produkter och vilka regler som gäller. Miljö- och byggförvaltningen kontrollerar att tillverkare, importörer och användare följer gällande lagstiftning om förvaring, hantering och märkning.