Kemikalieförteckning

Anmälnings- och tillstånds­pliktiga verksamheter ska ha en kemikalie­förteckning. En kemikalieförteckning är en lista över verksamhetens alla kemiska produkter.

Med kunskap om kemikaliens hälso- och miljöskadlighet kan du som verksamhets­­utövare byta ut farliga kemikalier mot mindre farliga.

Kravet på kemikalieförteckning för anmälnings- och tillstånds­pliktiga verksam­heter står i förordning om verksamhetsutövares egenkontroll (1998:901) Länk till annan webbplats..

Vad ska en kemikalieförteckning innehålla?

Kemikalieförteckningen ska visa vilka ämnen produkterna innehåller, hur stora mängder som används, hur produkterna klassificeras och om de är farliga eller inte. Kemikalie­förteckningen ska vara på ämnes­nivå så att det går att göra en risk­bedöm­ning av kemikalie­använd­ningen.

Förteckningen ska uppdateras kontinuerligt och det ska finnas säkerhets­datablad för samtliga kemikalier.

Vem ska se till att det finns en kemikalieförteckning?

Det är alltid verksamhetsutövaren som är ytterst ansvarig för att det finns en dokumenterad och fungerande kemikalie­förteckning. Att kemikalie­förteckning upprättas och uppdateras kan rent praktiskt överlåtas till någon annan med kunskap inom området. Det ska vara fastställt i ansvars­fördelningen vem som ska föra och uppdatera kemikalie­förteckningen.

Tillsynsmyndighet

Den centrala tillsynsmyndigheten för kemikalier är Kemikalieinspektionen Länk till annan webbplats. som informerar om kemiska produkter och vilka regler som gäller. Miljö- och byggförvaltningen kontrollerar att tillverkare, importörer och användare följer gällande lagstiftning om förvaring, hantering och märkning.