Energi, miljö och klimat

Avfall och återvinning

Genom att återvinna och ta hand om vårt avfall kan vi tillsammans spara på naturens resurser. Har du koll på vilket skräp som ska slängas var?

Det är det kommunägda bolaget Njudung Energi som ansvarar för avfallshanteringen i Vetlanda kommun. Det är till Njudung Energi som du ska vända dig till om du har funderingar kring renhållning och återvinning. Hushållsavfall hämtas av Ohlssons som är entreprenör till Njudung Energi.

Återvinningsstationer

Det finns cirka 20 återvinnings­stationer i kommunen. Där lämnar du förpackningar av plast, metall, glas, tidningar och kartonger. Återvinnings­stationerna drivs av Förpacknings- och tidnings­insamlingen som ansvarar för tömning och städning av stationerna.

Extra städning eller tömning

Är insamlingen full eller är stationen i behov av städning? Anmäl behov av städning eller tömning till Förpacknings- och tidnings­­insamlingen.

Frågor?

Kontakta Förpacknings- och tidnings­insamlingen.

Eldning av avfall

Det är inte tillåtet att elda avfall hemma, varken i tunna, kamin eller i en hög på marken. Vid eldning riskerar du att sprida skadliga ämnen och att energin i avfallet går förlorad. Vissa undantag gäller för eldning av trädgårdsavfall.

Trädgårdsavfall

Enligt 20 § föreskrift om avfallshantering i Vetlanda kommun är det inte tillåtet att elda trädgårdsavfall (till exempel grenar, kvistar och gräs) inom detaljplanelagt område och inom områden med samlad bebyggelse.

Utanför sådana områden är det tillåtet att elda trädgårdsavfall när det inte är eldningsförbud. Eldning får inte skapa olägenheter för omgivningen.

Om du vill elda gräs eller liknande ska du alltid kontrollera vad som gäller för eldning vid just det tillfället. Appen Brandrisk ute hjälper dig att hålla koll på brandrisk i skog och mark.

Kompostering av matavfall

Ska du köpa eller bygga en egen kompost ska du göra en anmälan om kompostering av matavfallöppnas i nytt fönster till miljö- och byggförvaltningen. Njudung Energi besvarar frågor kring hämtningsrutiner, kärlstorlek och avgifter.

Klagomål

Har du sett något som vi borde veta gällande avfallshantering eller återvinning?
Anmäl ett klagomål till miljö- och byggförvaltningen via vår e-tjänst.

Eldningsförbud

Håll koll på brandrisken i ditt område.

Räddningstjänsten kan under vissa väderförhållanden avråda från att elda. Respektive kommun kan utfärda eldningsförbud. Länsstyrelsen kan utfärda eldningsförbud om det häller hela länet. Du kan själv hålla koll på prognosen och brandriskerna på webbplatsen Din Säkerhet.

Rökfria miljöer

Från den 1 juli 2019 gäller nya regler om rök­fria utomhus­miljöer med anledning av den nya tobaks­lagen.

Den nya lagen syftar till att ingen ofrivilligt ska behöva utsättas för rök på offentliga platser. Lagen inne­håller därför bestämmelser om fler rök­fria miljöer.

Det innebär att de ställen som redan är rökfria fortsätter att vara det (till exempel förskolor och skolor med gårdar, inne på serveringsställen). Med de nya reglerna gäller rökförbudet nu även uteserveringar, lekplatser, idrotts- och konsertanläggningar, perronger och hållplatser samt entréer till alla rökfria miljöer.

De rökfria miljöerna innefattar inte bara rökförbud för cigaretter utan även till exempel e-cigaretter och vattenpipor.

Platser där rökförbudet gäller

 • Områden i anslutning till färd­medel som finns utomhus, till exempel perronger, buss­hållplatser och taxi­zoner.
 • Ute­serveringar vid restauranger och caféer.
 • Inhägnade platser utomhus som huvudsakligen är avsedda för idrotts­utövning.
 • Allmänna lek­platser.
 • Vid entréer till restauranger, butiker, tåg­stationer samt lokaler för hälso- och sjukvård.

Skolgårdar och lokaler för barn­omsorg, kommunala färd­medel, restauranger och andra serverings­ställen, lokaler avsedda för hälsa och sjukvård samt lokaler eller bostäder avsedda för gemensamt bruk, ska sedan tidigare hållas fria från tobaks­rök.

Vem ansvarar för att rökförbudet följs?

Ansvaret för att rökförbudet följs ligger på den som äger eller disponerar en lokal (verksamhetsutövare), utrymme eller område utomhus. Det innebär att:

 • plocka bort askkoppar med mera som uppmuntrar till rökning.
 • sätta upp rökförbudsskyltar.
 • informera om rökförbudet och vid behov säga till. Om någon trots tillsägelse röker där rökning inte är tillåten, får denna person avvisas. Bara poliser och ordningsvakter har rätt att avvisa.

Det finns inga undantag för att inrätta särskilda rökområden på uteserveringar. Du kan läsa allt du behöver veta om den nya lagen om tobak och liknande produkter hos Riksdagenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Rökförbudet gäller tobak och liknande produkter

Tobak innefattar produkter så som cigaretter, rulltobak, tobak för vattenpipa, andra tobaksvaror för rökning såsom cigarrer och piptobak.

Liknande produkter avser e-cigaretter och påfyllnings­behållare, ört­produkter för rökning, vatten­pipor, "njutnings­medel som till användningssättet motsvarar rökning men som inte innehåller tobak". Hit räknas till exempel även e-cigaretter som inte innehåller nikotin.

Förekommer rökning på otillåtna platser?

Kommunen har tillsyns­ansvar över de rök­fria miljöerna. Kommunens tillsyns­ansvar innebär bland annat att kommunen ska informera verksamheter där rök­förbudet gäller och kontrollera att den som är ansvarig följer lagen.

Om du upplever att rökförbudet inte efterlevs på otillåtna platser bör du i första hand vända dig till den som driver verksamheten. Det kan vara till restaurangen, bussbolaget eller rektorn på skolan. Hjälper inte det är du välkommen att höra av dig till oss på Vetlanda kommun enligt kontaktuppgifterna nedan.

Fördjupning och länkar

För att skydda människor för passiv rökning ska det enligt tobakslagen finnas områden där det är förbjudet att röka. Du kan läsa mer om den nya tobakslagen på Riksdagens hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Är du osäker på var du får röka? Läs mer om reglerna och vilka områden som förbudet gäller hos Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Under Företag och näringsliv kan du som näringsidkare hitta information om hur rökförbudet påverkar Vetlanda kommunöppnas i nytt fönster.

Energi- och klimatrådgivning

Vill du få tips för hur du kan bli mer energismart? Vår energi- och klimatrådgivare hjälper dig med opartiska och kostnadsfria råd i frågor som handlar om energi och klimat.

Vi hjälper dig med tips på hur du kan minska din energianvändning, gå över till eller öka andelen förnybar energi, sänka dina energikostnader och samtidigt påverka miljön så lite som möjligt. Du kommer enklast i kontakt med energi- och klimatårdgivare på energi.klimat@vetlanda.se.

Exempel på frågor där du kan få hjälp

 • Hur du kan minska din energianvändning i ditt hem
 • För- och nackdelar med olika uppvärmningssystem
 • Hur du kan använda solenergi för värme, varmvatten och el
 • Vad du bör tänka på när du ska renovera eller bygga nytt
 • Aktuella bidrag och stöd som finns att söka på energiområdet
 • Vad du ska tänka på och vilka stöd som finns vid installation av laddplatser

Du hittar mer information om energi- och klimatrådgivning på energimyndighetens hemsida