Städning av kommunala lokaler

Städverksamheten tillhör tekniska kontorets fastighetsavdelning. Vi städar kommunens och delar av de kommunala bolagens fastigheter utifrån tilldelad budget.

Vårt städkoncept bygger på SRY:s (Servicebranschens Yrkesnämnd) städmetoder, som innebär att städningen utförs med effektiva metoder vad gäller både synligt och osynlig smuts. Golv städas med skurmaskiner när detta är möjligt.

Vi lovar

 • Städa enligt de metoder som rekommenderas enligt SRY
 • Tömma papperskorgar vid varje städdag
 • Använda så lite kemikalier som möjligt, med hänsyn till miljö och personal
 • Inte röra något på skrivbord, i bokhyllor eller liknande
 • Ha ett trevligt bemötande mot våra kunder
 • Förmedla kontakt till chefen vid frågor om städning
 • Anmäla upptäckta fel på lokalerna till fastighetsförvaltaren
 • Samråda med kunderna om upplägget av städningen
 • Medverka med råd och anvisningar för städning vid nybyggnad/ombyggnad av lokaler
 • Arbeta proaktivt för att minska slitage och nedsmutsning av kommunens lokaler
 • Ersätta frånvaro med städvikarier senast dagen efter vi får vetskap om frånvaron på förskolor och fritidshem
 • Ersätta frånvaro med vikarier senast inom två städdagar inom skola/kontor

Ditt ansvar

Verksamheterna meddelar städchef eller städare om förändringar i verksamheten samt behov av städning på lovdagar och semestrar.

Verksamheterna underlättar för städavdelningen genom att följa den ansvarsfördelning som bifogas servicedeklarationen.

Vid frågor

Kontakta städchef eller fastighetsavdelningen via kontaktcenter.

Ansvarsfördelning

Verksamheten ansvarar för

 • Stolar ställs upp efter sista lektionen för dagen
 • Radergummi, kritor, papper, leksaker med mera plockas upp (i klassrum)
 • Löst skräp plockas upp efter sista lektionen för dagen (hela skolan)
 • Grovskräp i slöjdsalar plockas upp
 • Skrivtavlor ”suddas” efter sista lektionen för dagen
 • Skolbänkar ställs till rätta efter sista lektionen för dagen
 • Skötsel av lekmattor och kuddar
 • Skötsel av eventuella lösa mattor.
 • Skötsel av krukväxter
 • Rengöring av datorer och annan elektrisk utrustning (till exempel tangentbord, telefoner, skärmar)
 • Grovrengöring av bänkar och diskbänkar från till exempel färg, blyertsstreck, lim orsakat av verksamheten
 • Tömning av avfall så som blöjpåsar, deponi och återvinning
 • Inlinesåkning förbjudet inomhus då det ger spår som inte går bort
 • Sparkcyklar, skateboards, pulkor med mera förvaras utomhus
 • Inga ytterskor används inomhus i de lägre åren
 • Kläder hängs upp och skor placeras på ett sådant sätt att städning inte förhindras
 • Kablar, sladdar till datorer med mera hängs upp från golvet så att de inte hindrar städningen
 • Ingen förvaring ovanför höga skåp

Städarna ansvarar för

 • Grovrengöring av tavlorna en gång per vecka
 • Rengöring av bänkarna en gång per vecka
 • Tömning av röda och gröna soppåsar
 • Städning v samlingsmattor och textila möbler.

Fastighetsskötare/ verksamhetsvaktmästare ansvarar för

 • Regelbunden sopning av skolgården (fastighetsskötare)
 • Sopning av yttertrappor (verksamhetsvaktmästare)