Withalaskolan

Withalaskolan är en 7-9-skola i centrala Vetlanda. Vi har närmare 700 elever på skolan.

Withalaskolan

Withalaskolan

Withalaskolan är ombyggd och renoverad. På skolan finns även två grundsärskoleklasser och en förberedelseklass.

Maten på skolan

Anpassad grundskola

På Withalaskolan har vi två klasser för årskurs 7–9 där elever som är mottagna i anpassad grundskola har rätt att gå. Eleverna följer anpassad grundskolas kursplaner och timplaner.

Den mesta undervisningen har eleverna med sin mentor men i de praktiskt-estetiska ämnena har de andra lärare. I klasserna arbetar också elevassistenter. Ibland läser en elev något ämne tillsammans med en grundskoleklass och har då sin undervisning där.

Kontakt

Rektor Camilla Karlsson
Telefon 0383‑975 06
camilla.karlsson@vetlanda.se

Specialpedagog Marie Volmerson
Telefon 072-237 34 08
marie.volmerson@vetlanda.se

Prao för dig i årskurs 8 och 9

Prao betyder praktisk arbetslivsorientering. Alla elever i Vetlanda kommun har två veckors prao; en på våren i årskurs 8 och en på hösten i årskurs 9.

Hur skaffar man praoplats?

Att ordna egen praoplats är en del i de studie- och yrkesvägledande aktiviteterna där eleven lär sig ta eget ansvar och initiativ. Dessa erfarenheter har eleven nytta av i bland annat framtida jobbansökningar. Ordnandet av praoplats ska anpassas individuellt. Om du som elev behöver stöttning i att hitta praoplats, kontakta studie- och yrkesvägledaren på din skola.

Studie- och yrkesvägledning

SYV vägleder och informerar elever och föräldrar i samband med gymnasieval, yrkesval, prao och studiebesök. Besökstider är måndag-torsdag klockan 07.30-16.00.

För att komma in på gymnasiet behöver du vara godkänd i ett antal olika ämnen. Du måste alltid ha godkänt i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik. På Skolverkets hemsida kan du läsa mer om de olika programmen, behörighetskraven och hur du räknar ut ditt meritvärde. Länk till annan webbplats.

Det finns många hemsidor med bra information inför valet. Framtidsvalet Länk till annan webbplats., Programväljaren Länk till annan webbplats. och Arbetsförmedlingenss information om olika yrken och deras framtidsutsikter Länk till annan webbplats. är några av dem. På Njudungsgymnasiets hemsida Länk till annan webbplats. kan du också få svar på många frågor.

Kontakt

Studie- och yrkesvägledare Kaj Alpliden, Withalaskolan 1
Besökstider: måndag till torsdag klockan 07.45–16.15.
Telefon: 0383-975 33
kaj.alpliden@vetlanda.se

Studie- och yrkesvägledare Emelie Yngvesson, Withalaskolan 2
Besökstider: måndag kl.08-16, tisdag kl. 8-14, onsdag-torsdag kl. 8–16.
Telefon: 0383-975 04
emelie.yngvessson@vetlanda.se

Skolbibliotek

Skolbiblioteken på Withalaskolan och Mogärde har förutom böcker även tidningar och tidskrifter samt Chromebooks; både för att använda på plats och för att låna hem, samt platser för studier och läsning.

Öppettider Withala

  • Måndag: Stängt
  • Tisdag: 8.00–15.30
  • Onsdag: 8.00–14.00
  • Torsdag: 8.00–15.00
  • Fredag: 8.00–11.00

Bibliotekslänkar

Elevhälsan

Elevhälsans uppdrag är att skapa en så positiv lärandesituation som möjligt för varje barn och elev. Du ska kunna utvecklas och nå goda studieresultat utifrån dina förutsättningar. Läs mer om hälsa och stöd för barn och elever i Vetlanda kommun.

Kontakt

Skolsköterska Charlotte Adolfsson (Withalaskolan 1)
Besökstider: Måndag och onsdag klockan 14.00–16.00. Tisdag och torsdag klockan 8.00‑16.00
Telefon 0383‑974 33, 072‑205 86 59
charlotte.adolfsson@vetlanda.se

Skolsköterska Matilda Fagerberg (Withalaskolan 2)
Telefon 079-098 57 12
matilda.fagerberg@vetlanda.se

Tid till skolläkaren beställs genom skolsköterska.

Skolkurator Beatriz Borg (Withalaskolan 1)
Telefon 0383‑975 35 , 070-287 78 93
beatriz.borg@vetlanda.se

Skolkurator Evelina Jarl (Withalaskolan 2)
Telefon 0383-975 07, 070–319 58 08,
evelina.jarl@vetlanda.se

Specialpedagog Susanne Söderberg (Withalaskolan 1)
Telefon 0383‑975 31 , 076-698 43 30
susanne.soderberg@vetlanda.se

Specialpedagog Lena Gustafsson (Withalaskolan 2)
Telefon 0383-975 88
lena.gustafsson@vetlanda.se

Sjukanmälan

Sjukanmälan görs av vårdnadshavare i appen Edlevo.

Synpunkter och klagomål

Om du eller ditt barn har svårigheter i skolan eller förskolan är den snabbaste vägen till lösning oftast att ta kontakt med skolan eller förskolan direkt.

Skulle du inte få hjälp av förskollärare/lärare bör du prata med rektor som har det övergripande ansvaret för skolan och förskolan. Om de inte kan hjälpa dig kan du gå vidare genom att skicka en synpunkt via Synpunkt Vetlanda.

Alla har rätt att göra en anmälan till Skolinspektionen Länk till annan webbplats., Barn- och elevombudet Länk till annan webbplats. och Diskrimineringsombudsmannen Länk till annan webbplats.. På deras hemsidor kan du läsa mer om vad du kan anmäla och vad du bör tänka på innan du gör en anmälan.

Klagomål på elevhälsans medicinska insats

Om du som elev eller vårdnadshavare är missnöjd med vård eller behandling av elevhälsans medicinska insats, ska du i första hand vända dig till berörd skolsköterska eller skolläkare. Är du inte nöjd med förklaringen kan du lämna klagomål på elevhälsans medicinska insats via vår e-tjänst. Länk till annan webbplats.

Verksamhetschefen ska skyndsamt utreda klagomålet och återkoppla till anmälaren. Om synpunkterna lämnas anonymt kan ingen återkoppling ske.

Vid allvarliga händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada ska vårdgivaren utreda och anmäla händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Läs mer om hur du gör när du inte är nöjd med vården du har fått eller inte har fått på 1177. Länk till annan webbplats.