Invandring och integration

Du som är ny i Sverige och Vetlanda har möjlighet att lära dig svenska och få introduktion i det svenska samhället.

Förskola och skola för nyanlända

Du som är nyanländ hör av dig till kontaktcenter som förmedlar kontakt med Carina Ryberg, cental kartläggare inom förskola och skola. Hon hjälper dig att få kontakt med rätt personer och enheter inom förskola och skola och vet vad du har för möjligheter och rättigheter.

Undervisning i svenska (SFI)

Utbildning i det svenska språket för dig som är ny i Sverige och inte har svenska som modersmål. Utbildningen finns på Vetlanda Lärcentrum.

Språkvän

Genom Språkvän skapas möten mellan dig som bott länge i Sverige och dig som nyligen flyttat hit. Prata, umgås och lär av varandra. Vid enstaka möten eller genom en livslång vänskap. Läs mer och anmäl dig på sidan om Språkvän.

Förening Tillsammans

Genom Förening Tillsammans kan föreningar i Vetlanda kommun komma till bostadsområden och visa upp sina sporter och aktiviteter. Tanken är besöka områden där många utlandsfödda bor och att idrotten eller aktiviteten ska bli en väg in i det svenska samhället.

Projektet är ett samarbete mellan Vetlanda kommun, Witalabostäder, RF SISU Småland, Hyresgästföreningen och kommunens föreningar.