Invandring och integration

Du som är ny i Sverige och Vetlanda har möjlighet att lära dig svenska och få introduktion i det svenska samhället.

Navet - vägen in till förskola och skola för nyanlända

Undervisning i svenska (SFI)

Utbildning i det svenska språket för dig som är ny i Sverige och inte har svenska som modersmål. Utbildningen finns på Vetlanda Lärcentrum.

Språkvän

Genom Språkvän skapas möten mellan dig som bott länge i Sverige och dig som nyligen flyttat hit. Prata, umgås och lär av varandra. Vid enstaka möten eller genom en livslång vänskap. Läs mer och anmäl dig på sidan om Språkvän.