Invandring och integration

Du som är ny i Sverige och Vetlanda har möjlighet att lära dig svenska, få introduktion i det svenska samhället och vägledning till arbete eller utbildning

Integrationsenheten Navet i Vetlanda är en väg in för vuxna och barn som är nya i Sverige. På Navet finns förberedande skola och förskola, förenings­konsulent och en informations­disk.

På Navet kan du:

  • Få råd och stöd i olika ärenden, till exempel kontakt med myndigheter, över­sättning, söka bostad och hur du betalar dina räkningar.
  • Som förälder få information om hur den svenska skolan fungerar.
  • Läsa litteratur, tidningar och låna dator.
  • Få information om våra aktiviteter och övriga evenemang i Vetlanda.

Navet finns på Norrvägen 2B i Vetlanda. Vi har öppet måndag, tisdag och torsdag, klockan 13-17.

Navet - förskola och skola för nyanlända elever

På Navet förbereder vi barn och ungdomar för skolstart genom att kartlägga skol­bakgrund och de kunskaper som barnet har med sig. Barnen och ungdomarna är på Navet i 4-8 veckor för att sedan börja på någon av Vetlanda kommuns förskolor och skolor.

Undervisning i svenska (SFI)

Utbildning i det svenska språket för dig som är ny i Sverige och inte har svenska som modersmål. Utbildningen finns på Vetlanda Lärcentrum.

Hyr ut bostad till nyanländ

Vetlanda kommun söker dig som vill hyra ut en bostad till ensamstående, par eller familjer som nyligen fått uppehållstillstånd. 
Har du en bostad att hyra ut?

Språkvän

Vill du hjälpa en nyanländ att utveckla det svenska språket? Språkvän är ett projekt där nyanlända och etablerade svenskar kan utvecklas tillsammans och skapa en relation.
Vill du bli en språkvän?