Vetlanda­bäcken

Med hjälp av bidrag från Boverket har kommunen restaurerat Vetlandabäcken i parken vid Mogärde seniorboende.

Vetlandabäcken syns framför Svedbomshuset, marken ser ut att vara nygrävd.

Vetlanda kommun har återskapat en mer slingrande bäck och skapa en flack vegetationsyta som bäcken kan svämma över vid behov.

Syftet med projektet var att återskapa en mer slingrande bäck (meandra), förbättra bäckmiljön genom att lägga ut grus, stenar och block i vattnet samt skapa en flack vegetationsyta som bäcken kan svämma över vid höga flöden och skyfall. Tanken var även att göra parkmiljön mer tillgänglig och attraktiv att besöka.

Emåförbundets logga