Underlag

I planeringen använder vi en rad olika kunskaps- och planerings­underlag. Det kan handla om sådant underlag som tas fram på antingen nationell eller regional nivå. Även särskilda utredningar som vi initierar i samband med specifika plan­uppdrag.

Här hittar du underlag och utredningar som ligger till grund för vårt planarbete. Underlagen redovisas ämnesvis och kommer att kompletteras efterhand.

Kulturmiljöer

Övriga underlag