Hygienverksamhet (olika typer av kroppsbehandlingar)

Om du planerar att starta yrkesmässig hygienisk verksamhet ska du först anmäla det till miljö- och byggförvaltningen. Anmälan ska göras senast sex veckor innan verksamheten startar.

Yrkesmässig hygienisk verksamhet är ett samlingsbegrepp för verksamheter som erbjuder olika typer av kroppsbehandlingar. Du som bedriver verksamheten har ett ansvar att förebygga eventuella hälsorisker. Kommunen har ett tillsynsansvar och anmälan krävs innan du startar en verksamhet för till exempel:

 • Yrkesmässig hygienisk verksamhet med risk för blodsmitta - akupunktur, fotvård, laserbehandling, piercing/håltagning och tatuering
 • Solarium
 • Bassängbad och badtunnor som är öppna för allmänheten eller används av många människor

Anmälan ska göras senast sex veckor innan verksamheten startar. Till anmälan ska du bifoga:

 • Ritning över lokalen där inredningen framgår, lämplig skala: 1:50 eller 1:100
 • Kort beskrivning av verksamheten
 • Redovisning av ventilationslösning
 • Beskrivning av utrustning för behandling

Informationsblad för olika typer av verksamheter

Egenkontroll

Verksamhetsutövare ska ha den kunskap som behövs för att skydda människors hälsa och miljön mot skada och olägenheter. Anmälnings­pliktiga verksamheter ska ha en dokumenterad egen­kontroll som ska innehålla:

 • Skriftliga rutiner och checklistor för bland annat städning, avfalls­hantering, ren­göring och desinfek­tion.
 • Undersök­ning och bedöm­ning av risker ur hälso­synpunkt.
 • En förteckning över kemiska produkter som förekommer, dess användningssätt och egenskaper.
 • Uppgifter om vem inom verksamheten som har ansvar för de olika områdena.