Kontakta oss

Hos Vetlanda kommun har vi ett kontaktcenter som hjälper dig med de flesta frågor och ärenden du har kring kommunens verksamhet. Våra samhällsinformatörer på kontaktcenter är riktiga allvetare för att kunna ge dig så bra service som möjligt.

Kontaktcenter från Storgatan.

Ring oss på 0383-971 00

Du kan ringa oss på 0383-971 00 om du har frågor om kommunens verksamhet och service. Här kan du få svar på de vanligaste frågorna som rör kommunen och dig som medborgare.

Nummerpresentatörer

Vetlanda kommuns telefoner har nummerpresentatörer. Det innebär att ditt telefonnummer visas när du ringer till kommunen.

Om det står 0383-971 00 i displayen på din telefon så är det någon från kommunen som sökt dig. Ringer du tillbaka kommer du till kommunens kontaktcenter.

Telefonitjänster för dig med funktionsnedsättning

Du som exempelvis har tal-, röst eller språksvårigheter kan ta hjälp av någon av de telefonitjänster som Post- och telestyrelsen erbjuderlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster när du ska ringa till oss.

Skicka SMS till oss på 070-086 11 66

Du kan skicka SMS till oss på 070-086 11 66 om du har frågor om kommunens verksamhet och service.

Våra journummer vid akutärenden

Har du ett akut ärende som berör kommunens verksamhet och service kontaktar du vårt kontaktcenter. Däremot under kvällar och helger ringer du direkt till något av våra journummer.

Hemsjukvård

Du som är inskriven i hemsjukvården kan dygnet runt få hjälp genom att ringa journummer 070-681 68 13.

Kommunala fastigheter, gator och parker

Har du akuta problem med någon av kommunens fastigheter, vägar, gator eller park, till exempel nedblåsta träd?
Ring 0383-106 18 som går till SOS Alarm och meddelar jourpersonal beroende på ärende.

Särskilt boende

Har du någon anhörig på särskilt boende och behöver få kontakt med personalen så hittar du telefonnummer som gäller dygnet runt direkt på sidan där respektive boende presenteras.

Social beredskap

För akuta ärenden utanför kontorstid som inte kan vänta till nästa vardag finns social beredskap. Social beredskap avser främst barn eller ungdomar som kan antas fara illa och är i behov av akuta insatser från socialtjänsten, missbrukare i behov av akuta insatser och våld i nära relation.

Social beredskap når du via SOS Alarm, 112, vardagar mellan klockan 16 och 8 samt under helger. Dag före helgdag inträder beredskapen klockan 15.

Vatten och avlopp

Har du problem med vattenläckor, frysningar eller missfärgat vatten?
Kontakta Njudung Energi genom deras kundservice.

Besök oss på kontaktcenter

Du kan besöka oss på kontaktcenter i Vetlanda. Vi finns på Storgatan 5 B, mittemot Swedbank och bredvid Apoteket Lejonet.
Entrén är tillgänglighetsanpassad och besöksparkering finns bland annat på Delfinparkeringen och längs med Storgatan.

Hos oss kan du bland annat få hjälp och rådgivning kring digitala e-tjänster, fylla i blanketter, hämta informationsmaterial och broschyrer, använda lånedator, skriva ut och kopiera samt få svar på de vanligaste frågorna som rör kommunen och dig som medborgare.

Besöksadress

Storgatan 5 B, Vetlanda

Öppettider

Måndag-fredag, klockan 8-17
Helgdagar och röda dagar har kontaktcenter stängt.

Avvikande öppettider 2021 kontaktcenter

  • 5 januari klockan 8-14
  • 1 april klockan 8-14
  • 30 april klockan 8-14
  • 24 juni klockan 8-14
  • 5 november klockan 8-14
  • 23 december klockan 8-14

Under sommarveckorna 26-33 har kontaktcenter öppet klockan 8 till 16.

Kontakta våra tjänstemän

Kommundirektör Magnus Färjhage 0383-971 59

Barn- och utbildningsförvaltningen

Skolchef Henrik Wågesson 0383-972 70
Biträdande skolchef Henrik Bjarnbäck 0383-72 44 35
Verksamhetschef förskola Ingela Nyberg 0383-972 51
Grundskolechef Britta Utter 0383-975 29
Gymnasiechef Anna Ullman 0383-975 49
Verksamhetschef Vetlanda lärcentrum Ola Ugarph 0383-965 70
Chef för resurscentrum Ann Ljungström 0383-976 81

Kommunledningsförvaltningen

Ekonomichef Andreas Eliasson 0383-971 42
HR-chef Therese Ekbladh 0383-971 69
Kommunikationschef Annelie Jönsson 0383-971 05
Utvecklingschef George Grönwald 0383-971 73
Enhetschef kommunkansli Åselotte Andersson 0383-964 49
Kostchef Lena Ottosson 0383-972 50
Överförmyndarchef Emeli Olaison 0383-72 44 78

Kultur- och fritidsförvaltningen

Kultur- och fritidschef Stewe Jonsson 0383-974 60
Badhuschef Jonas Sköld
Bibliotekschef Anette Lundgren 0383-974 73
Museichef Åsa Stenström 0383-973 53
Fritidsgårdschef Glenh Zachrisson 0383-974 71

Miljö- och byggförvaltningen

Miljö- och byggchef Eva-Lott Karlsson 0383-971 87

Socialförvaltningen

Socialchef Anders Saldner 0383-971 01
Biträdande socialchef Hanna Axeland 0383-972 38

Tekniska kontoret

Teknisk chef Gunnar Elmeke 0383-973 18
Projekteringschef Björn Wiberg 0383-973 17
Mark- och exploateringschef Pär-Olof Högstedt 0383-973 75
Planchef Jan-Åke Johansson 0383-971 56
Gatu-park chef Emil Bergdahl 0383-974 06
Fastighetschef Joakim Öhman 0383-973 81

Vård- och omsorgsförvaltningen

Vård- och omsorgschef Marianne Karlsson 0383-972 01
Funktionschef myndighetskontor Jennie Svensson 0383-578 27
Funktionschef hemtjänst Marie Göransson 0383-974 81
Funktionschef funktionshinderomsorgen Ulrika Ribbholm 0383-972 27
Funktionschef särskilt boende Joakim Hedström 0383-972 15

Kontakta våra förtroendevalda

Lämna din synpunkt

Om Vetlanda kommun inte lever upp till vad vi lovar vill vi gärna att du meddelar oss detta. Dina synpunkter ger oss värdefull information och möjlighet att förbättra vår verksamhet.