Ekonomisk ersättning vid ordinarie assistents sjukfrånvaro

Det är kommunens ansvar att ersätta assistans­anordnaren för de faktiska merkostnader som uppstått vid ordinarie assistents sjuk­frånvaro.

Med merkostnad menas sjuklön, semesterersättning, sociala avgifter och försäkringar för den ordinarie assistenten. Förutsättningen för att ersättning ska betalas ut är att en vikarie har varit tillsatt.

Privat assistansanordnare har möjlighet att ansöka om ersättning för den merkostnad som uppstår då den ordinarie assistenten är sjuk. Ansökan görs via e-tjänst, "Ersättning för merkostnader vid ordinarie assistents sjukfrånvaro, ansökan".

Faktura på merkostnaden kan först skickas till kommunen efter godkänd ansökan.