Anslagstavla Vetlanda kommun

Välkommen till Vetlanda kommuns digitala anslagstavla. Här hittar du anslagna protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnder, ärendelistor för möten som är öppna för allmän­heten samt kungörelser. Du får också veta hur beslut kan över­klagas.

Vill du hellre besöka oss och titta på anslagstavlans innehåll så är du välkommen till kontaktcenter på Storgatan 5B i Vetlanda.

Anslagna protokoll

 • Socialnämnden 2021-02-23
  Protokollet är justerat.
  Anslaget: 1 mars 2021
  Sista dag att överklaga (laglighetsprövning): 22 mars 2021
  Läs protokolletöppnas i nytt fönster
 • Kommunstyrelsens arbetsutskott 22 februari 2021
  Protokollet är justerat.
  Anslaget: 26 februari 2021
  Sista dag att överklaga (laglighetsprövning): 19 mars 2021
  Läs protokollet
 • Höglandets överförmyndarnämnd 17 februari 2021
  Protokollet är justerat.
  Anslaget: 24 februari 2021
  Sista dag att överklaga (laglighetsprövning): 17 mars 2021
  Läs protokollet
 • Socialnämnden 23 februari 2021
  Protokollet är justerat.
  Anslaget: 23 februari 2021
  Sista dag att överklaga (laglighetsprövning): 16 mars 2021
  Läs protokolletöppnas i nytt fönster
 • Barn- och utbildningsnämnden 9 februari 2021
  Protokollet är justerat.
  Anslaget: 16 februari 2021
  Sista dag att överklaga (laglighetsprövning): 9 mars 2021
  Läs protokolletöppnas i nytt fönster.
 • Tekniska nämndens arbetsutskott
  Protokollet är justerat.
  Anslaget: 15 februari 2021
  Sista dag att överklaga (laglighetsprövning): 8 mars 2021
  Läs protokollet
 • Socialnämnden 9 februari 2021
  Protokollet är justerat.
  Anslaget: 12 februari 2021
  Sista dag att överklaga (laglighetsprövning): 5 mars 2021
  Läs protokolletöppnas i nytt fönster
 • Kommunstyrelsens arbetsutskott 8 februari 2021
  Protokollet är justerat.
  Anslaget: 11 februari 2021
  Sista dag att överklaga (laglighetsprövning): 4 mars 2021
  Läs protokollet
 • Kommunstyrelsen 11 februari 2021
  Protokollet är justerat.
  Anslaget: 11 februari 2021
  Sista dag att överklaga (laglighetsprövning): 4 mars 2021
  Läs protokollet
 • Barn- och utbildningsnämnden 9 februari 2021
  Protokollet är justerat.
  Anslaget: 10 februari 2021
  Sista dag att överklaga (laglighetsprövning): 3 mars 2021
  E-posta utbildning@vetlanda.se om du vill ta del av protokollet.
 • Kommunstyrelsen 3 februari 2021
  Protokollet är justerat.
  Anslaget: 8 februari 2021
  Sista dag att överklaga (laglighetsprövning): 1 mars 2021
  Läs protokollet
 • Miljö- och byggnämnden 2 februari 2021
  Protokollet är justerat.
  Anslaget: 8 februari 2021
  Sista dag att överklaga (laglighetsprövning): 1 mars 2021
  Läs protokollet
 • Kultur- och fritidsnämnden 26 januari 2021
  Protokollet är justerat.
  Anslaget: 3 februari 2021
  Sista dag att överklaga (laglighetsprövning): 24 februari 2021
  Läs protokollet

Kungörelser

Överförmyndarens mottagningstid

Enligt 8 § Förmyndarskaps­förordningen ska Överförmyndarens mottagnings­tider anslås på kommunens anslags­tavla, tiderna hittar du på sidan för "God man och förvaltare".

Överklaga beslut som du inte är nöjd med eller beslut som du misstänker har fattats på felaktigt sätt.

Möten, protokoll och förtroendevalda