Anslagstavla Vetlanda kommun

Välkommen till Vetlanda kommuns digitala anslagstavla. Här hittar du anslagna protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnder, ärendelistor för möten som är öppna för allmän­heten samt kungörelser. Du får också veta hur beslut kan över­klagas.

Vill du hellre besöka oss och titta på anslagstavlans innehåll så är du välkommen till kontaktcenter på Storgatan 5B i Vetlanda.

Anslagna protokoll

 • Protokoll - Höglandets överförmyndarnämnd 2021-05-14 - extra insatt nämndsmöte
  Protokollet är justerat.
  Anslaget: 14 maj 2021
  Sista dag att överklaga (laglighetsprövning): 4 juni 2021
  Läs protokollet
 • Höglandets överförmyndarnämnd 12 maj 2021
  Protokollet är justerat.
  Anslaget: 14 maj 2021
  Sista dag att överklaga (laglighetsprövning): 4 juni 2021
  Läs protokollet
 • Höglandets överförmyndarnämnd 12 maj 2021
  Protokollet är justerat.
  Anslaget: 12 maj 2021
  Sista dag att överklaga (laglighetsprövning): 2 juni 2021
  Läs protokollet
 • Kommunstyrelsen 5 maj 2021
  Protokollet är justerat.
  Anslaget: 12 maj 2021
  Sista dag att överklaga (laglighetsprövning): 2 juni 2021
  Läs protokollet
 • Barn- och utbildningsnämnden 4 maj 2021
  Protokollet är justerat.
  Anslaget: 11 maj 2021
  Sista dag att överklaga (laglighetsprövning): 1 juni 2021
  Läs protokollet.
 • Miljö- och byggnämnden 4 maj 2021
  Protokollet är justerat.
  Anslaget: 7 maj 2021
  Sista dag att överklaga (laglighetsprövning): 28 maj 2021
  Läs protokollet
 • Kommunfullmäktige 28 april 2021
  Protokollet är justerat.
  Anslaget: 4 maj 2021
  Sista dag att överklaga (laglighetsprövning): 25 maj 2021
  Läs protokollet
 • Tekniska nämnden 22 april 2021
  Protokollet är justerat.
  Anslaget: 3 maj 2021
  Sista dag att överklaga (laglighetsprövning): 24 maj 2021
  Läs protokolletöppnas i nytt fönster
 • Socialnämnden 27 april 2021
  Protokollet är justerat.
  Anslaget: 30 april 2021
  Sista dag att överklaga (laglighetsprövning): 21 maj 2021
  Läs protokollet
 • Kommunstyrelsens arbetsutskott 26 april 2021
  Protokollet är justerat.
  Anslaget: 30 april 2021
  Sista dag att överklaga (laglighetsprövning): 21 maj 2021
  Läs protokollet
 • Kultur- och fritidsnämnden 20 april 2021
  Protokollet är justerat.
  Anslaget: 29 april 2021
  Sista dag att överklaga (laglighetsprövning): 20 maj 2021
  Läs protokollet
 • Vård- och omsorgsnämnden 22 april 2021
  Protokollet är justerat.
  Anslaget: 28 april 2021
  Sista dag att överklaga (laglighetsprövning): 19 maj 2021
  Läs protokolletöppnas i nytt fönster
 • Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 20 april 2021
  Protokollet är justerat.
  Anslaget: 27 april 2021
  Sista dag att överklaga (laglighetsprövning): 18 maj 2021
  E-posta utbildning@vetlanda.se om du vill ta del av protokollet.
 • Socialnämnden 13 april 2021
  Protokollet är justerat.
  Anslaget: 19 april 2021
  Sista dag att överklaga (laglighetsprövning): 10 maj 2021
  E-posta social@vetlanda.se
 • Kultur- och fritidsnämnden 23 mars 2021
  Protokollet är justerat.
  Anslaget: 31 mars 2021
  Sista dag att överklaga (laglighetsprövning): 21 april 2021
  Läs protokollet
 • Socialnämnden 23 mars 2021
  Protokollet är justerat.
  Anslaget: 26 mars 2021
  Sista dag att överklaga (laglighetsprövning): 16 april 2021
  Läs protokolletöppnas i nytt fönster
 • Kultur- och fritidsnämnden 23 februari 2021
  Protokollet är justerat.
  Anslaget: 8 mars 2021
  Sista dag att överklaga (laglighetsprövning): dag månad år30 mars 2021
  Läs protokollet
 • Vård- och omsorgsnämnden 25 februari 2021
  Protokollet är justerat.
  Anslaget: 4 mars 2021
  Sista dag att överklaga (laglighetsprövning): 25 mars 2021
  Läs protokolletöppnas i nytt fönster

Kungörelser

Överförmyndarens mottagningstid

Enligt 8 § Förmyndarskaps­förordningen ska Överförmyndarens mottagnings­tider anslås på kommunens anslags­tavla, tiderna hittar du på sidan för "God man och förvaltare".

Överklaga beslut som du inte är nöjd med eller beslut som du misstänker har fattats på felaktigt sätt.

Möten, protokoll och förtroendevalda