Kontakt
Dela
Lyssna
Vetlanda
Kontakt
Dela
Lyssna

Detaljplanering

Med en detaljplan reglerar kommunen hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen styr vad du får och inte får göra inom respektive planområde.

Det är kommunen som beslutar att ta fram och anta detaljplaner. Det är också kommunen som tolkar beslutade detaljplaner. Det finns två tillfällen under detaljplaneprocessen där du kan framföra dina åsikter:

  • Samrådet
  • Granskningen

Boverket har information om hur en detaljplan tas fram (detaljplaneprocessen).

Områdesbestämmelser liknar på flera sätt detaljplanen, men reglerar bara ett begränsat antal frågor om hur man ska använda marken.

Gällande detaljplaner

Detaljplaner för samråd eller granskning