Övriga LONA-projekt i kommunen

Under 2021 har två våtmarks­projekt påbörjats i Vetlanda kommun utan kommunens direkta inblandning. Projekten har blivit möjliga genom bidraget LONA-våtmark.

I Lillarp utanför Skirö pågår arbetet med att anlägga en våtmark. Området är ett kulturpräglat jordbrukslandskap och har goda förutsättningar för att skapa en funktionell våtmark. Syftet med våtmarken är att den ska fungera vattenuppehållande samt ge ökad biologisk mångfald. Projektet drivs av markägaren.

Utanför Holsby pågår arbetet med att anlägga en våtmark. Syftet med våtmarken är vattenuppehållande och flödesutjämnande. Åtgärdsområdet samlar upp ett par olika dikessystem som sedermera mynnar ut i Solgenån. Projektet utökar befintligt våtmarksområde både genom förstoring av yta samt vattenuppehållande volym. Projektet drivs av Emåförbundet i samarbete med markägaren.

Läs mer om LONA-bidragen och vad som gäller på Länsstyrelsen i Jönköpings hemsida Länk till annan webbplats..

Har din förening eller du själv en idé på ett naturvårdsprojekt? Kontakta då kommunen för mer information. För 2022 års ansökningar hinner vi inte handlägga fler projekt. Återkom gärna nästa år.

Lokala Naturvårdssatsningens logotyp