Kontakt
Dela
Lyssna
Vetlanda
Kontakt
Dela
Lyssna

Kommun­fullmäktige i Vetlanda

Kommunfullmäktige i Vetlanda tar beslut i kommunens viktigaste frågor och väljer representanter till kommunstyrelsen och kommunens olika nämnder. Kommunfullmäktiges möten är öppna för allmänheten.

Kommunfullmäktige har 45 valda politiker från olika partier. Kommunen styrs av en minoritet som består av Socialdemokraterna och Vetlanda Framåtanda. Tillsammans har de 21 mandat. Kommunfullmäktiges politiker väljs vart fjärde år i samband med riksdagsvalet.

Ordförande i kommunfullmäktige är Lola Frödeberg (VF), förste vice ordförande är Mona-Lisa Hagström Svensson (S) och andre vice ordförande är Carina G Hördegård (C).

Vill du få en övergripande bild av hur Vetlanda kommun styrs kan du titta på organisationsskissen över Vetlanda kommuns politiska organisationöppnas i nytt fönster.

Vad beslutar kommunfullmäktige?

Kommunfullmäktige beslutar till exempel vilka nämnder som ska finnas i kommunen, taxor och avgifter, mål för kommunens olika verksamheter, kommunens budget och kommunalskattens storlek.

Alla ärenden som tas upp i kommunfullmäktige har förberetts i kommunstyrelsen och nämnder. Det är de anställda i kommunens olika förvaltningar och bolag som praktiskt genomför de politiska besluten.

Fråga politikerna

Vill du ställa en fråga till politikerna i kommunfullmäktige? Lämna in din fråga till kommunkansliet eller fullmäktiges ordförande senast måndag klockan 12.00 samma vecka som sammanträdet. Du väljer själv om du vill läsa upp din fråga eller få den presenterad av presidiet. Du måste närvara när frågan besvaras.

Mötestider

Kommunfullmäktige håller möten tredje onsdagen i varje månad (med uppehåll i juli och augusti). Mötena hålls i kommunfullmäktiges sessionssal i stadshuset.

Kommunfullmäktiges möten 2018

Datum

Tid

21 november

18.30

19 december

18.30

Kommunfullmäktiges möten 2019

Datum

Tid

23 januari

18.30

20 februari

18.30

20 mars

18.30

24 april

18.30

22 maj

18.30

19 juni

18.30

18 september

18.30

16 oktober

18.30

20 november

18.30

18 december

18.30

Ärendelista

 • Kommunfullmäktige 21 november 2018

  Ärendelista vid sammanträde med kommunfullmäktige onsdagen den 21 november 2018 klockan 18.30 i kommunfullmäktiges sessionssal.
  Sammanträdet direktsänds via webb-TV

  1. Delgivningar
  2. Motioner
  3. Avsägelser
  4. Interpellationer
  5. Frågor
  6. Rapport från vård- och omsorgsnämnden om ej verkställda beslut kvartal 3, 2018
  7. Svar på motion om att Växjölöftet blir Vetlandalöftet
  8. Utökad investeringsbudget - skolprojekten
  9. Mål och budget 2019-2021 inklusive vision samt investeringsplan
   2019-2023
  10. Utökat uppdrag för Nuvab
  11. Länsgemensamt regionalt vård- och omsorgscollege
  12. Samverkansavtal för Höglandets överförmyndarnämnd och överförmyndarverksamhet
  13. Reglemente för Höglandets överförmyndarnämnd
  14. Justering i kommunfullmäktiges arbetsordning
  15. Valärenden

Webbsändning

Följ kommunfullmäktiges möten direkt via webben eller titta i efterhand. En sändning publiceras två till tre arbetsdagar efter varje sammanträde. Direktsändningen startar klockan 18.15 på sammanträdesdagen.

Webbsändning av kommunfullmäktige i Vetlanda (live och tidigare webbsändningar)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Protokoll

Protokoll 2018

Protokoll 2017

Protokoll 2016

Protokoll 2015

Protokoll 2014

Protokoll 2013

Mandatfördelning

Valresultatet vid 2014 års val gav följande mandatfördelning i Vetlanda kommunfullmäktige. Mandatfördelningen gäller till och med oktober 2018.

Mandat i Vetlanda kommun 2015-2018

Parti

Antal mandat

Moderaterna

5

Centerpartiet

5

Liberalerna

2

Kristdemokraterna

4

Socialdemokraterna

12

Vänsterpartiet

2

Miljöpartiet

2

Vetlanda Framåtanda

9

Sverigedemokraterna

4