Kontakt
Dela
Lyssna
Gå till kartan.vetlanda.se
Kartan
Vetlanda
Kontakt
Dela
Lyssna
Gå till kartan.vetlanda.se
Kartan

Kommun­fullmäktige i Vetlanda

Kommunfullmäktige i Vetlanda tar beslut i kommunens viktigaste frågor och väljer representanter till kommunstyrelsen och kommunens olika nämnder. Kommunfullmäktiges möten är öppna för allmänheten.

Kommunfullmäktige har 45 valda politiker från olika partier. Kommunen styrs av Socialdemokraterna, Moderaterna och Centerpartiet. Tillsammans har de 24 mandat. Kommunfullmäktiges politiker väljs vart fjärde år i samband med riksdagsvalet.

Ordförande i kommunfullmäktige är Carina G Hördegård (C), förste vice ordförande är Nils-Erik Olofsson (S) och andre vice ordförande är Arne Zetterberg (SD).

Vill du få en övergripande bild av hur Vetlanda kommun styrs kan du titta på organisationsskissen över Vetlanda kommuns politiska organisationöppnas i nytt fönster.

Vad beslutar kommunfullmäktige?

Kommunfullmäktige beslutar till exempel vilka nämnder som ska finnas i kommunen, taxor och avgifter, mål för kommunens olika verksamheter, kommunens budget och kommunalskattens storlek.

Alla ärenden som tas upp i kommunfullmäktige har förberetts i kommunstyrelsen och nämnder. Det är de anställda i kommunens olika förvaltningar och bolag som praktiskt genomför de politiska besluten.

Fråga politikerna

Vill du ställa en fråga till politikerna i kommunfullmäktige? Lämna in din fråga till kommunkansliet eller fullmäktiges ordförande senast måndag klockan 12.00 samma vecka som sammanträdet. Du väljer själv om du vill läsa upp din fråga eller få den presenterad av presidiet. Du måste närvara när frågan besvaras.

Mötestider

Kommunfullmäktige håller möten tredje onsdagen i varje månad (med uppehåll i juli och augusti). Mötena hålls i kommunfullmäktiges sessionssal i stadshuset.

Kommunfullmäktiges möten 2019

Datum

Tid

23 januari (Inställt p.g.a för få ärenden)

18.30

20 februari

18.30

20 mars

18.30

24 april

18.30

22 maj

18.30

19 juni

18.30

18 september

18.30

16 oktober (Inställt p.g.a för få ärenden)

18.30

20 november

18.30

18 december

18.30


Ärendelista

 • Kommunfullmäktige onsdag
  20 november 2019

  Ärendelista vid sammanträde med kommunfullmäktige onsdag
  20 november 2019 kl. 18.30 i kommunfullmäktiges sessionssal. Protokollet från sammanträdet kommer att justeras onsdag
  27 november 2019 kl. 16.00 på kommunkansliet.


  1. Meddelanden
  2. Motioner
  3. Avsägelser
  4. Interpellationer
  5. Frågor
  6. Information från överförmyndarnämnden
   Hugo Cruz, ordförande
  7. Information från Höglandets räddningstjänstförbund
   Jonas Petri, förbundsdirektör och John Johansson, ekonom
  8. Information från Vetlanda Stadshus AB:s dotterbolag
   Ola Rosander VD, Njudung Energi
   Patrik Styrbjörn VD, Witalabostäder
  9. Svar på motion om att starta upp äldreboendet i Ramkvilla
  10. Delårsbokslut 2019
  11. Delårsbokslut 2019 - Höglandets räddningstjänstförbund
  12. Bokslut 2018 - Höglandets räddningstjänstförbund
  13. Justering av budget 2020 - Höglandets räddningstjänstförbund
  14. Revidering av taxa för tillsyn enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor samt tillsyn och tillstånd enligt Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor
  15. Friberg från VISAM Arena
  16. Särskilt ägardirektiv Witalabostäder AB
  17. Avveckling av Vilans ädreboende
  18. Avgifter inom hemsjukvården
  19. Upphävande av del av vattenskyddsområde
  20. Trafikstrategi för Vetlanda kommun
  21. Redovisning av ej avslutade motioner
  22. Valärenden

Webbsändning

Följ kommunfullmäktiges möten direkt via webben eller titta i efterhand. En sändning publiceras två till tre arbetsdagar efter varje sammanträde. Direktsändningen startar klockan 18.15 på sammanträdesdagen.

Webbsändning av kommunfullmäktige i Vetlanda (live och tidigare webbsändningar)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Protokoll

Protokoll 2019

Protokoll 2018

Protokoll 2017

Protokoll 2016

Protokoll 2015

Protokoll 2014

Mandatfördelning

Valresultatet vid 2018 års val gav följande mandatfördelning i Vetlanda kommunfullmäktige. Mandatfördelningen gäller till och med oktober 2022.

Mandat i Vetlanda kommun 2018-2022

Parti

Antal mandat

Moderaterna

7

Centerpartiet

5

Liberalerna

1

Kristdemokraterna

5

Socialdemokraterna

12

Vänsterpartiet

2

Miljöpartiet

-

Vetlanda Framåtanda

8

Sverigedemokraterna

5