Kommun­fullmäktige i Vetlanda

Kommunfullmäktige i Vetlanda tar beslut i kommunens viktigaste frågor och väljer representanter till kommunstyrelsen och kommunens olika nämnder. Kommunfullmäktiges möten är öppna för allmänheten.

Kommunfullmäktige har 45 valda politiker från olika partier. Kommunen styrs av Socialdemokraterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Liberalerna. Tillsammans har de 23 mandat. Kommunfullmäktiges politiker väljs vart fjärde år i samband med riksdagsvalet.

Ordförande i kommunfullmäktige är Carina G Hördegård (C), förste vice ordförande är Nils-Erik Olofsson (S) och andre vice ordförande är Arne Zetterberg (SD).

Vill du få en övergripande bild av hur Vetlanda kommun styrs kan du titta på organisationsskissen över Vetlanda kommuns politiska organisation Pdf, 60.8 kB, öppnas i nytt fönster..

Vad beslutar kommunfullmäktige?

Kommunfullmäktige beslutar till exempel vilka nämnder som ska finnas i kommunen, taxor och avgifter, mål för kommunens olika verksamheter, kommunens budget och kommunalskattens storlek.

Alla ärenden som tas upp i kommunfullmäktige har förberetts i kommunstyrelsen och nämnder. Det är de anställda i kommunens olika förvaltningar och bolag som praktiskt genomför de politiska besluten.

Fråga politikerna

Vill du ställa en fråga till politikerna i kommunfullmäktige? Lämna in din fråga till kommunkansliet eller fullmäktiges ordförande senast måndag klockan 12.00 samma vecka som sammanträdet. Du väljer själv om du vill läsa upp din fråga eller få den presenterad av presidiet. Du måste närvara när frågan besvaras.

Mötestider

Kommunfullmäktige håller möten tredje onsdagen i varje månad (med uppehåll i juli och augusti). Mötena hålls i kommunfullmäktiges sessionssal i stadshuset.

Kommunfullmäktiges möten 2021

Datum

Tid

27 januari

18.30

24 februari

18.30

17 mars

18.30

28 april

18.30

19 maj

18.30

16 juni

18.30

15 september

18.30

20 oktober

18.30

17 november

18.30

15 december

18.30


Ärendelista

 • Kommunfullmäktige 20 oktober 2021

  Ärendelista till kommunfullmäktiges sammanträde onsdag
  20 oktober 2021, kl. 18.30 i Missionskyrkan i Vetlanda .


  Elever från den kommunala musikskolan underhåller före sammanträdet.Protokollet från sammanträdet kommer att justeras tisdag 26 oktober 2021 kl. 16.00 på kommunkansliet. Föreslagna protokolljusterare och rösträknare:
  Emma Eriksson (majoritet) och Inge Bengtsson (opposition)
  Ersättare Hans Svensson (majoritet) och Henrik Freij (opposition)
  Vid förhinder, meddela det till kommunkansli@vetlanda.se i god tid.Välkommen!Carina G Hördegård/
  Ordförande
  1. Meddelanden
  2. Motioner
  3. Avsägelser
  4. Interpellationer
  5. Frågor
  6. Information från revisionen
  7. Detaljplan för kvarteret Trekanten och del av kvarteret Hygiea
  8. Fastighetsförsäljning - Vetlanda Bäckaby 3:31
  9. Information från barn- och utbildningsnämnden gällande revisionsrapporten Granskning av kommunens samlade ekonomistyrning
  10. Omdisponering av beslutad investeringsbudget utifrån kraven på tillgänglighet
  11. Ansökan om utökad borgensram Witalabostäder
  12. Plan för funktionshinderomsorgens utveckling
  13. Revidering av riktlinje Avgiftstaxa inom äldre- och funktionshinderomsorgen
  14. Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 2, 2021 - socialnämnden
  15. Sammanträdesdagar 2022
  16. Redovisning av ej slutförda motioner
  17. Valärenden

Webbsändning

Följ kommunfullmäktiges möten direkt via webben eller titta i efterhand. En sändning publiceras två till tre arbetsdagar efter varje sammanträde. Direktsändningen startar klockan 18.15 på sammanträdesdagen.

Webbsändning av kommunfullmäktige i Vetlanda (live och tidigare webbsändningar) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Protokoll

Protokoll 2021

Protokoll 2020

Protokoll 2019

Protokoll 2018

Protokoll 2017

Protokoll 2016

Mandatfördelning

Valresultatet vid 2018 års val gav följande mandatfördelning i Vetlanda kommunfullmäktige. Mandatfördelningen gäller till och med oktober 2022.

Mandat i Vetlanda kommun 2018-2022

Parti

Antal mandat

Moderaterna

7

Centerpartiet

5

Liberalerna

1

Kristdemokraterna

5

Socialdemokraterna

12

Vänsterpartiet

2

Miljöpartiet

-

Vetlanda Framåtanda

8

Sverigedemokraterna

5