Kontakt
Dela
Lyssna
Gå till kartan.vetlanda.se
Kartan
Vetlanda
Kontakt
Dela
Lyssna
Gå till kartan.vetlanda.se
Kartan

Kommun­fullmäktige i Vetlanda

Kommunfullmäktige i Vetlanda tar beslut i kommunens viktigaste frågor och väljer representanter till kommunstyrelsen och kommunens olika nämnder. Kommunfullmäktiges möten är öppna för allmänheten.

Kommunfullmäktige har 45 valda politiker från olika partier. Kommunen styrs av Socialdemokraterna, Moderaterna och Centerpartiet. Tillsammans har de 24 mandat. Kommunfullmäktiges politiker väljs vart fjärde år i samband med riksdagsvalet.

Ordförande i kommunfullmäktige är Carina G Hördegård (C), förste vice ordförande är Nils-Erik Olofsson (S) och andre vice ordförande är Arne Zetterberg (SD).

Vill du få en övergripande bild av hur Vetlanda kommun styrs kan du titta på organisationsskissen över Vetlanda kommuns politiska organisationöppnas i nytt fönster.

Vad beslutar kommunfullmäktige?

Kommunfullmäktige beslutar till exempel vilka nämnder som ska finnas i kommunen, taxor och avgifter, mål för kommunens olika verksamheter, kommunens budget och kommunalskattens storlek.

Alla ärenden som tas upp i kommunfullmäktige har förberetts i kommunstyrelsen och nämnder. Det är de anställda i kommunens olika förvaltningar och bolag som praktiskt genomför de politiska besluten.

Fråga politikerna

Vill du ställa en fråga till politikerna i kommunfullmäktige? Lämna in din fråga till kommunkansliet eller fullmäktiges ordförande senast måndag klockan 12.00 samma vecka som sammanträdet. Du väljer själv om du vill läsa upp din fråga eller få den presenterad av presidiet. Du måste närvara när frågan besvaras.

Mötestider

Kommunfullmäktige håller möten tredje onsdagen i varje månad (med uppehåll i juli och augusti). Mötena hålls i kommunfullmäktiges sessionssal i stadshuset.

Kommunfullmäktiges möten 2020

Datum

Tid

22 januari

18.30

19 februari

18.30

18 mars

18.30

22 april

18.30

20 maj

18.30

17 juni

18.30

16 september

18.30

21 oktober

18.30

18 november

18.30

16 december

18.30


Ärendelista

 • Kommunfullmäktige 22 januari 2020

  Ärendelista vid kommunfullmäktiges sammanträde den
  22 januari 2020, kl. 18.30 i kommunfullmäktiges sessionssal. Elever från den kommunala musikskolan underhåller före sammanträdet.
  Protokollet från sammanträdet kommer att justeras den 29 januari 2020, kl. 14.30 på kommunkansliet. Föreslagna protokolljusterare och rösträknare:
  Henrik Tvarnö (majoritet) och Jan Johansson (opposition)
  1:a ersättare Carina Bardh (majoritet) och Monica Samuelsson (opposition)
  2:a ersättare Dan Ljungström (majoritet) och Mikael Loberg (opposition)
  Välkommen!

  Ärendelista
  1. "Vetlanda och demokratin - 100 år"
   Föredrag av Mikaela Steinbach
  2. Meddelanden
  3. Motioner
  4. Avsägelser
  5. Interpellationer
  6. Frågor
  7. Information från kommunstyrelsen
   Henrik Tvarnö, kommunstyrelsens ordförande
  8. Avsiktsförklaring avfallssamarbete - Kalmarsundsregionens Renhållare (KSRR)
   Ola Rosander, VD, Njudung Energi
  9. Redovisning av medborgarundersökning 2019
   Maria Gromer, utvecklingsstrateg
  10. Handlingsprogram för skydd och säkerhet 2020-2023
   Ida Stenvall, beredskapssamordnare, Höglandets räddningstjänstförbund
  11. Redovisning av ej verkställda beslut kvartal 3, 2019 - vård- och omsorgsnämnden
  12. Valärenden
   

Webbsändning

Följ kommunfullmäktiges möten direkt via webben eller titta i efterhand. En sändning publiceras två till tre arbetsdagar efter varje sammanträde. Direktsändningen startar klockan 18.15 på sammanträdesdagen.

Webbsändning av kommunfullmäktige i Vetlanda (live och tidigare webbsändningar)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Protokoll

Protokoll 2020

Protokoll 2019

Protokoll 2018

Protokoll 2017

Protokoll 2016

Protokoll 2015

Protokoll 2014

Mandatfördelning

Valresultatet vid 2018 års val gav följande mandatfördelning i Vetlanda kommunfullmäktige. Mandatfördelningen gäller till och med oktober 2022.

Mandat i Vetlanda kommun 2018-2022

Parti

Antal mandat

Moderaterna

7

Centerpartiet

5

Liberalerna

1

Kristdemokraterna

5

Socialdemokraterna

12

Vänsterpartiet

2

Miljöpartiet

-

Vetlanda Framåtanda

8

Sverigedemokraterna

5