Kommun­fullmäktige i Vetlanda

Kommunfullmäktige i Vetlanda tar beslut i kommunens viktigaste frågor och väljer representanter till kommunstyrelsen och kommunens olika nämnder. Kommunfullmäktiges möten är öppna för allmänheten.

Kommunfullmäktige har 45 valda politiker från olika partier. Kommunen styrs av Socialdemokraterna, Moderaterna och Centerpartiet. Tillsammans har de 24 mandat. Kommunfullmäktiges politiker väljs vart fjärde år i samband med riksdagsvalet.

Ordförande i kommunfullmäktige är Carina G Hördegård (C), förste vice ordförande är Nils-Erik Olofsson (S) och andre vice ordförande är Arne Zetterberg (SD).

Vill du få en övergripande bild av hur Vetlanda kommun styrs kan du titta på organisationsskissen över Vetlanda kommuns politiska organisationöppnas i nytt fönster.

Vad beslutar kommunfullmäktige?

Kommunfullmäktige beslutar till exempel vilka nämnder som ska finnas i kommunen, taxor och avgifter, mål för kommunens olika verksamheter, kommunens budget och kommunalskattens storlek.

Alla ärenden som tas upp i kommunfullmäktige har förberetts i kommunstyrelsen och nämnder. Det är de anställda i kommunens olika förvaltningar och bolag som praktiskt genomför de politiska besluten.

Fråga politikerna

Vill du ställa en fråga till politikerna i kommunfullmäktige? Lämna in din fråga till kommunkansliet eller fullmäktiges ordförande senast måndag klockan 12.00 samma vecka som sammanträdet. Du väljer själv om du vill läsa upp din fråga eller få den presenterad av presidiet. Du måste närvara när frågan besvaras.

Mötestider

Kommunfullmäktige håller möten tredje onsdagen i varje månad (med uppehåll i juli och augusti). Mötena hålls i kommunfullmäktiges sessionssal i stadshuset.

Kommunfullmäktiges möten 2020

Datum

Tid

22 januari

18.30

19 februari

18.30

18 mars - Inställt

18.30

22 april

18.30

20 maj

18.30

17 juni

18.30

16 september

18.30

21 oktober

18.30

18 november

18.30

16 december

18.30


Kommunfullmäktiges möten 2021

Datum

Tid

27 januari

18.30

24 februari

18.30

17 mars

18.30

28 april

18.30

19 maj

18.30

16 juni

18.30

15 september

18.30

20 oktober

18.30

17 november

18.30

15 december

18.30


Ärendelista

 • Kommunfullmäktige 27 januari 2021

  Ärendelista till kommunfullmäktiges sammanträde 27 januari 2021, kl. 18.30 i Missionskyrkan i Vetlanda.

  Protokollet från sammanträdet kommer att justeras tisdag 2 februari 2021 kl. 16.00 på kommunkansliet. Föreslagna protokolljusterare och rösträknare:
  Anders Rodewald (majoritet) och Ingrid Holm (opposition)
  1:a ersättare Madelen Kohut (majoritet) och Monica Högberg (opposition)
  2:a ersättare Dan Ljungström (majoritet) och Magdalena Andersson (opposition)
  På grund av risk för smittspridning av Covid-19 uppmanas alla närvarande att vara noga med att hålla avstånd. Ersättare som inte är kallade uppmanas att följa sammanträdet via webbsändningen på kommun.vetlanda.se.Vid förhinder, meddela det till kommunkansli@vetlanda.se i god tid.Åhörare uppmanas att följa sammanträdet hemifrån via webbsändningen på kommun.vetlanda.se i största möjliga mån.Välkommen!Carina G Hördegård/
  ordförande
  1. Meddelanden
  2. Motioner
  3. Avsägelser
  4. Interpellationer
  5. Frågor
  6. Information från revisionen
  7. Strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer 2020-2026
  8. Återkallelser
  9. Valärenden
  10. Bestämmelser för ersättares tjänstgöring i kommunens nämnder och styrelse

Webbsändning

Följ kommunfullmäktiges möten direkt via webben eller titta i efterhand. En sändning publiceras två till tre arbetsdagar efter varje sammanträde. Direktsändningen startar klockan 18.15 på sammanträdesdagen.

Webbsändning av kommunfullmäktige i Vetlanda (live och tidigare webbsändningar)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Protokoll

Protokoll 2021

Protokoll 2020

Protokoll 2019

Protokoll 2018

Protokoll 2017

Protokoll 2016

Protokoll 2015

Protokoll 2014

Mandatfördelning

Valresultatet vid 2018 års val gav följande mandatfördelning i Vetlanda kommunfullmäktige. Mandatfördelningen gäller till och med oktober 2022.

Mandat i Vetlanda kommun 2018-2022

Parti

Antal mandat

Moderaterna

7

Centerpartiet

5

Liberalerna

1

Kristdemokraterna

5

Socialdemokraterna

12

Vänsterpartiet

2

Miljöpartiet

-

Vetlanda Framåtanda

8

Sverigedemokraterna

5