Kontakt
Dela
Lyssna
Vetlanda
Kontakt
Dela
Lyssna

Kommun­fullmäktige i Vetlanda

Kommunfullmäktige i Vetlanda tar beslut i kommunens viktigaste frågor och väljer representanter till kommunstyrelsen och kommunens olika nämnder. Kommunfullmäktiges möten är öppna för allmänheten.

Kommunfullmäktige har 45 valda politiker från olika partier. Kommunen styrs av Socialdemokraterna, Moderaterna och Centerpartiet. Tillsammans har de 24 mandat. Kommunfullmäktiges politiker väljs vart fjärde år i samband med riksdagsvalet.

Ordförande i kommunfullmäktige är Carina G Hördegård (C), förste vice ordförande är Nils-Erik Olofsson (S) och andre vice ordförande är Arne Zetterberg (SD).

Vill du få en övergripande bild av hur Vetlanda kommun styrs kan du titta på organisationsskissen över Vetlanda kommuns politiska organisationöppnas i nytt fönster.

Vad beslutar kommunfullmäktige?

Kommunfullmäktige beslutar till exempel vilka nämnder som ska finnas i kommunen, taxor och avgifter, mål för kommunens olika verksamheter, kommunens budget och kommunalskattens storlek.

Alla ärenden som tas upp i kommunfullmäktige har förberetts i kommunstyrelsen och nämnder. Det är de anställda i kommunens olika förvaltningar och bolag som praktiskt genomför de politiska besluten.

Fråga politikerna

Vill du ställa en fråga till politikerna i kommunfullmäktige? Lämna in din fråga till kommunkansliet eller fullmäktiges ordförande senast måndag klockan 12.00 samma vecka som sammanträdet. Du väljer själv om du vill läsa upp din fråga eller få den presenterad av presidiet. Du måste närvara när frågan besvaras.

Mötestider

Kommunfullmäktige håller möten tredje onsdagen i varje månad (med uppehåll i juli och augusti). Mötena hålls i kommunfullmäktiges sessionssal i stadshuset.

Kommunfullmäktiges möten 2019

Datum

Tid

23 januari (Inställt p.g.a för få ärenden)

18.30

20 februari

18.30

20 mars

18.30

24 april

18.30

22 maj

18.30

19 juni

18.30

18 september

18.30

16 oktober

18.30

20 november

18.30

18 december

18.30

 

Ärendelista

 • Ärendelista kommunfullmäktige 22 maj 2019

  Kommunfullmäktige sammanträder den 22 maj 2019 kl. 18.30
  Ädelfors folkhögskola.
  Elever från den kommunala musikskolan underhåller före sammanträdet. Protokollet från sammanträdet kommer att justeras onsdagen den 29 maj 2019 kl. 16.00 på kommunkansliet. 

  1. Meddelanden
  2. Motioner
  3. Avsägelser
  4. Interpellationer
  5. Frågor
  6. Information från Alseda kommundelsråd
   Tomas Börjesson, ordförande
  7. Information från kultur- och fritidsnämnden
   Robin Wallén Nilsson, ordförande
  8. Information från Emåförbundet
   Ilan Leshem, verksamhetsansvarig och Anders Gustafsson, ordförande
  9. Svar på motion om fler platser inom särskilt boende i centralorten Vetlanda kommun
  10. Svar på motion om flera platser inom särskilt boende i centralorten Vetlanda kommun
  11. Svar på motion om större trygghet för människor över 90 år och mindre handläggning
  12. Svar på motion om bredband på äldreboende
  13. Svar på motion om att utreda fler alternativ för placering av förskola i Bäckseda
  14. Svar på motion om att kommunen utreder fler förslag rörande placering av förskola i Vetlandas södra del
  15. Plan för att förebygga och hantera kränkningar och repressalier
  16. Måltidspolicy för Vetlanda kommun
   Lena Ottosson, kostchef och Maria Sundberg, måltidsplanerare
  17. Taxa för rengöring/sotning 2019 enligt lagen om skydd mot olyckor
  18. Revidering av taxekonstruktion för brandskyddskontroll enligt lagen om skydd mot olyckor
  19. Revidering av bolagsordning för Njudung Avfallshantering AB
  20. Revidering av bolagsordning för Njudung Vetlanda Elnät AB
  21. Årsredovisning 2018 - Höglandets samordningsförbund
  22. Årsredovisning 2018 - Höglandsförbundet
  23. Årsredovisning 2018 - Mediacenter Jönköpings län
  24. Valärenden

Webbsändning

Följ kommunfullmäktiges möten direkt via webben eller titta i efterhand. En sändning publiceras två till tre arbetsdagar efter varje sammanträde. Direktsändningen startar klockan 18.15 på sammanträdesdagen.

Webbsändning av kommunfullmäktige i Vetlanda (live och tidigare webbsändningar)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Protokoll

Protokoll 2019

Protokoll 2018

Protokoll 2017

Protokoll 2016

Protokoll 2015

Protokoll 2014

Mandatfördelning

Valresultatet vid 2018 års val gav följande mandatfördelning i Vetlanda kommunfullmäktige. Mandatfördelningen gäller till och med oktober 2022.

Mandat i Vetlanda kommun 2018-2022

Parti

Antal mandat

Moderaterna

7

Centerpartiet

5

Liberalerna

1

Kristdemokraterna

5

Socialdemokraterna

12

Vänsterpartiet

2

Miljöpartiet

-

Vetlanda Framåtanda

8

Sverigedemokraterna

5