Energi- och klimatrådgivning

Vill du få tips för hur du kan bli mer energismart? Vår energi- och klimatrådgivare hjälper dig med opartiska och kostnadsfria råd i frågor som handlar om energi och klimat.

Vi hjälper dig med tips på hur du kan minska din energianvändning, gå över till eller öka andelen förnybar energi, sänka dina energikostnader och samtidigt påverka miljön så lite som möjligt. Du kommer enklast i kontakt med energi- och klimatrådgivare genom att besöka kontaktcenter eller via e-post energi.klimat@vetlanda.se.

Exempel på frågor där du kan få hjälp

  • Hur du kan minska din energianvändning i ditt hem
  • För- och nackdelar med olika uppvärmningssystem
  • Hur du kan använda solenergi för värme, varmvatten och el
  • Vad du bör tänka på när du ska renovera eller bygga nytt
  • Aktuella bidrag och stöd som finns att söka på energiområdet
  • Vad du ska tänka på och vilka stöd som finns vid installation av laddplatser

Du hittar mer information om energi- och klimatrådgivning på energimyndighetens hemsida Länk till annan webbplats.

Här kan du träffa mig:

Just nu har jag inga planerade träffar.