Energi- och klimatrådgivning

Vill du få tips för hur du kan bli mer energismart? Genom Energicentrum erbjuder vi dig hjälp med opartiska och kostnadsfria råd i frågor som handlar om energi och klimat.

Du kan få hjälp med hur du kan minska din energianvändning, gå över till eller öka andelen förnybar energi, sänka dina energikostnader och samtidigt påverka miljön så lite som möjligt. Du hittar kontaktuppgifter och har möjligheten att boka rådgivning hos Energicentrum på deras hemsida. Länk till annan webbplats.

Exempel på frågor där du kan få hjälp

  • Hur du kan minska din energianvändning i ditt hem
  • För- och nackdelar med olika uppvärmningssystem
  • Hur du kan använda solenergi för värme, varmvatten och el
  • Vad du bör tänka på när du ska renovera eller bygga nytt
  • Aktuella bidrag och stöd som finns att söka på energiområdet
  • Vad du ska tänka på och vilka stöd som finns vid installation av laddplatser

Du hittar mer information om Energicentrum här. Länk till annan webbplats.

Här kan du träffa Energicentrum:

Just nu finns inga planerade träffar.

Energimyndigheten

Energi- och klimatrådgivning är en opartisk och kostnadsfri service från din kommun. Den kommunala energi- och klimatrådgivningen finansieras helt eller delvis med bidrag från Energimyndigheten.

Energi- och klimatrådgivningen känner till de lokala förhållandena där du bor. De kan ge vägledning, men det är du som privatperson, företag eller förening som fattar beslut om vad som ska åtgärdas.

Du hittar mer information om energi- och klimatrådgivning på Energimyndighetens hemsida. Länk till annan webbplats.