Korttidsvistelse

Korttids­vistelse innebär att barn, ungdom eller vuxna med funktionsnedsättning får möjlighet till avkoppling och miljö­ombyte samtidigt som det ger anhöriga möjlighet till avlastning.

Korttids­vistelse finns i olika former, till exempel i form av korttidshem, stödfamilj eller som lägervistelse.

Korttidshem

Ett korttidshem är ett "extrahem" dit barn, ungdomar eller vuxna med funktions­nedsättning kan komma för några dagars vistelse per månad. Här kan man leka, träna olika färdigheter eller komma ut på utflykter och aktiviteter. Vanligtvis är det en regelbunden återkommande vistelse.

Korttids­vistelse på korttidshem beviljas med ett visst antal dagar per månad. Hur stödet utformas under vistelsen bestämmer du i nära samråd med personalen på korttids­hemmet. Det är dock inte alltid möjligt att välja vilka veckodagar korttidsvistelsen sker på.

Korttids­hemmet i Vetlanda heter Sturebo och ligger i anslutning till Tomasgården.

Lägervistelse

Korttidsvistelse kan också vara i form av läger på sommarlovet. Läger­vistelsen riktar sig i första hand till barn och ungdomar.

Stödfamilj

Stödfamilj är en form av korttids­vistelse där en familj tar emot ett barn eller en ungdom med funktions­nedsättning i sitt hem, oftast en till två helger per månad beroende på behovet.