Korttidsboende

Om du har behov av hjälp och assistans under en kortare period kan du få komma till ett korttids­boende. På korttidsboendet finns omvårdnadspersonal dygnet runt.

Syftet med korttids­boende är att ge miljöombyte, egen stimulans och rekreation samtidigt som anhöriga får avlastning i omvårdnadsarbetet.

Vem kan få korttidsboende?

För att få korttidsboende krävs att du ansöker och beviljas detta stöd av en bistånds­handläggare vid kommunens myndighetskontor. Du når bistånds­handläggarna via kommunens växel.

Våra korttidsboenden

Vad kostar korttidsboende?

Kostnader för olika insatser och service

Insats/service

Kostnad

Omvårdnad

Max 85,82 kronor per dygn.

Omsorgsavgift

Max 2 575 kronor per månad.

Avgiften kan vara mindre beroende på vilken inkomst du har.

Alla måltider

130 kronor per dag.

Telefon

50 kronor per månad.