Ansök om plats i förskola eller pedagogisk omsorg

Ansök till plats för ditt barn i förskola eller pedagogisk omsorg i god tid, tidigast sex månader i förväg. Det under­lättar vår planering och möjlig­heten för dig att få den plats till ditt barn som du önskar.

När du ansöker väljer du vilken förskola eller pedagogisk omsorg du önskar att ditt barn ska ha. Ange flera alternativ då det kan vara fullt på ditt första­hands­val. Hälsa gärna på i olika verksamheter innan du gör ditt val. Du kan också ta del av Skolverkets guide om vad du kan tänka på när du väljer förskola. Länk till annan webbplats.

Om du och din familj är på väg att flytta till Vetlanda kan du ansöka om plats Länk till annan webbplats. redan innan ni flyttat hit.

Du kan bo i Vetlanda kommun och ha förskole­plats i en annan kommun. Du ska då ansöka om plats i en annan kommun Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster..

Kö och turordning

Huvudregeln är att plats fördelas efter ansökningsdatum. Ett nytt syskon går före i barnomsorgskön för att få plats på samma förskola eller pedagogisk omsorg som det äldre syskonet. Barn i behov av särskilt stöd för sin utveckling har också förtur och erbjuds plats där barnets behov bäst kan tillgodoses.

Läs även vår servicedeklaration om besked för barnomsorgsplats.

Erbjudande om plats

Du får ett erbjudande om plats vid en förskola eller pedagogisk omsorg senast sex veckor innan barnet ska börja.

Du måste svara i tid på erbjudandet. Om du inte svarat när svarstiden går ut tas erbjudandet bort och du måste göra en ny ansökan. 

Det placeringsdatum du får i erbjudandet kan som mest flyttas fram två veckor.

När du har tackat ja till platsen, blir du kontaktad av den verksamhet där ditt barn ska gå. Uppge din inkomst via våra e-tjänster så att du får rätt avgift. Barnets schema lägger du in i appen Edlevo.

Om du inte får den förskola du önskat i första hand kan du stå kvar i omplaceringskö. Omplaceringar sker i första hand i augusti kommande läsår.

Om du tackar nej avslutar vi din ansökan och du behöver skicka in en ny ansökan när du behöver plats.

Introduktion

Den första tiden på förskola och pedagogisk omsorg kallas introduktion. Den är viktig både för dig, ditt barn och de som ansvarar för omsorgen. Introduktionen tar upp till två veckor och du som förälder behöver räkna med att tillbringa en del tid tillsammans med ditt barn i den nya miljön, särskilt i början.

Introduktionen räknas som placeringstid så ange datumet när du vill börja introduktionen som önskat placeringsdatum när du ansöker. Du betalar avgift även för introduktionen.

Allmän förskola för 3-5-åringar

Här får ditt barn gå från och med den 1 september det år barnet fyller tre år.

Allmän förskola är frivillig, helt gratis och följer skolans läsårstider. Det innebär att barnet går i förskola 525 timmar under grundskolans läsår. Om skolan har lov så har allmän förskola också lov.

Timmarna förläggs på antingen för- eller eftermiddag, tre timmar per dag. Tiden bestäms av respektive förskola efter samråd med vårdnadshavare och efter förskolans förutsättningar. Lunch serveras inte.

Ansök om allmän förskola via våra e-tjänster Länk till annan webbplats.. Allmän förskola finns inte inom pedagogisk omsorg.

Du som redan har ditt barn på förskola

Om du är vårdnadshavare till ett barn som är 3–5 år och redan har plats på förskola har du två möjligheter:

Alternativ 1

Du kan välja att bara ha kostnadsfri allmän förskola. Kontakta barn- och utbildningskansliet för att ändra.

Alternativ 2

Du kan behålla din barnomsorgsplats. Då fungerar allt som det gjort innan, men du får en lägre avgift under september-maj. Du har alltså samma schema som tidigare och kan även ha ditt barn på förskolan under skolloven.

För alternativ 2 får du betala avgift hela året, men under september till maj minskar vi avgiften med de 15 timmar per vecka som motsvarar allmän förskola. Om du bara nyttjar upp till 15 timmar per vecka får du ingen räkning alls september-maj.

Under juni, juli och augusti betalar du som väljer alternativ 2 full avgift.

Du som har ditt barn i pedagogisk omsorg

Allmän förskola erbjuds inte i pedagogisk omsorg.

Om du vill ha ditt barn i allmän förskola måste du ansöka om plats på någon av våra förskolor. Länk till annan webbplats.

Föräldraledighet och allmän förskola

Är du föräldraledig kan du välja att ha kostnadsfri allmän förskola för din 3-5-åring. Den följer grundskolans läsårstider – om skolan har lov så har ditt barn också lov. Du får då ingen faktura alls.

Kontakta barn- och utbildningskansliet för att ändra till kostnadsfri allmän förskola om du redan har en plats.

Arbetssökande och allmän förskola

Som arbetssökande kan du inte välja kostnadsfri allmän förskola för din 3-5-åring eftersom du ska kunna ta jobb med kort varsel. Utan barnomsorgs­plats står du inte till arbetsmarknadens förfogande. Du får avdrag för allmän förskola september-maj.

Föräldraledig och arbetssökande

Om du som vårdnadshavare är föräldraledig eller arbetssökande gäller särskilda regler för barnomsorgen.

Ditt barn har rätt att vara på förskolan eller i pedagogisk omsorg upp till 15 timmar/vecka om du är föräldraledig för annat barn, har graviditetspenning eller är arbetssökande. Du betalar avgift för platsen enligt den ordinarie maxtaxan. De 15 timmarna fördelas på tre timmar/dag, men rektor kan i samråd med vårdnadshavare och personal godkänna andra tider utifrån verksamhetens förutsättningar.

Barnomsorg på obekväm arbetstid

Barnomsorg på obekväm arbetstid är ingen lagstadgad rättighet utan prövas i varje enskilt fall. En förutsättning för att få barnomsorg på obekväm arbetstid är att vårdnadshavarna inte kan ordna barnomsorgen själva inom familjen eller med hjälp av till exempel vänner och släktingar.

Du ansöker via e-tjänsten Barnomsorg på obekväm arbetstid Länk till annan webbplats.. Där står vilka förutsättningar som krävs för att du ska få barnomsorg på obekväm arbetstid. I samma e-tjänst säger du även upp din plats på obekväm arbetstid.

Fullständiga villkor finns i riktlinjerna för barnomsorg på obekväm arbetstid. Pdf, 151 kB, öppnas i nytt fönster.

Avgift

Maxtaxan gäller, så du betalar inget extra för omsorg på obekväm arbetstid.

Inget nattis från och med år 2021

Från och med den 1 januari 2021 erbjuder Vetlanda kommun inte längre nattis efter beslut från barn- och utbildnings­nämnden.