Ansök om plats i förskola eller pedagogisk omsorg

Ansök till plats för ditt barn i förskola eller pedagogisk omsorg i god tid, tidigast sex månader i förväg. Det under­lättar vår planering och möjlig­heten för dig att få den plats till ditt barn som du önskar.

Oavsett om du vill att ditt barn ska gå i kommunal eller fristående förskola eller pedagogisk omsorg ansöker du via kommunens e-tjänst Länk till annan webbplats.. När du ansöker väljer du vilken förskola eller pedagogisk omsorg du önskar att ditt barn ska ha. Ange flera alternativ då det kan vara fullt på ditt första­hands­val. Hälsa gärna på i olika verksamheter innan du gör ditt val. Du kan också ta del av Skolverkets guide om vad du kan tänka på när du väljer förskola. Länk till annan webbplats.

Om du ansöker om plats på förskola och ditt barn är 3-5 år behöver du välja om ditt barn ska gå i ordinarie förskola (avgift) eller allmän förskola (gratis).

Är du och din familj på väg att flytta till Vetlanda kan du ansöka om plats Länk till annan webbplats. redan innan ni flyttat hit.

Du kan bo i Vetlanda kommun och ha förskole­plats i en annan kommun. Du ska då ansöka om plats i en annan kommun Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster..

Kö och turordning

Huvudregeln är att plats fördelas efter ansökningsdatum. Ett nytt syskon går före i barnomsorgskön för att få plats på samma förskola eller pedagogisk omsorg som det äldre syskonet. Barn i behov av särskilt stöd för sin utveckling har också förtur och erbjuds plats där barnets behov bäst kan tillgodoses.

Läs även vår servicedeklaration om besked för barnomsorgsplats.

Erbjudande om plats

Du får ett erbjudande om plats vid en förskola eller pedagogisk omsorg senast sex veckor innan barnet ska börja.

Du måste svara i tid på erbjudandet. Om du inte svarat när svarstiden går ut tas erbjudandet bort och du måste göra en ny ansökan. 

Det placeringsdatum du får i erbjudandet kan som mest flyttas fram två veckor.

När du har tackat ja till platsen, blir du kontaktad av den verksamhet där ditt barn ska gå.

Uppge din inkomst via våra e-tjänster så att du får rätt avgift.

Om du inte får den förskola du önskat i första hand kan du stå kvar i omplaceringskö. Omplaceringar sker i första hand i augusti kommande läsår.

Om du tackar nej avslutar vi din ansökan och du behöver skicka in en ny ansökan när du behöver plats.

Introduktion

Den första tiden på förskola och pedagogisk omsorg kallas introduktion. Den är viktig både för dig, ditt barn och de som ansvarar för omsorgen. Introduktionen tar upp till två veckor och du som förälder behöver räkna med att tillbringa en del tid tillsammans med ditt barn i den nya miljön, särskilt i början.

Introduktionen räknas som placeringstid så ange datumet när du vill börja introduktionen som önskat placeringsdatum när du ansöker. Du betalar avgift även för introduktionen.

Allmän förskola för 3-5-åringar

Här får ditt barn gå från och med den 1 september det år barnet fyller tre år.

Allmän förskola är frivillig, gratis och följer skolans läsårstider. Det innebär att barnet går i förskola 525 timmar under grundskolans läsår. Om skolan har lov så har allmän förskola också lov.

Allmän förskola är fem timmar per dag, tre dagar dagar i veckan. Lunch ingår.

Ansök om allmän förskola via våra e-tjänster Länk till annan webbplats.. Allmän förskola erbjuds inte inom pedagogisk omsorg.

Du som redan har ditt barn på förskola

Du betalar avgift hela året. Om du är vårdnadshavare till ett barn som är 3–5 år och redan har plats på förskola får du en reducering av avgiften varje månad, hela året. Reduceringen motsvarar de 525 timmar som allmän förskola omfattar.

Vill du ändra din placering till att bara vara allmän förskola?

Du kan välja att säga upp din förskoleplats och bara ha avgiftsfri allmän förskola. Kontakta barn- och utbildningskansliet för att ändra.

Du som har ditt barn i pedagogisk omsorg

Allmän förskola erbjuds inte i pedagogisk omsorg. Det är dock möjligt att kombinera allmän förskola med ordinarie placering i pedagogisk omsorg.

Om du vill ha ditt barn i allmän förskola måste du ansöka om plats i allmän förskola på någon av våra förskolor. Länk till annan webbplats.

Föräldraledighet och allmän förskola

Om du har en plats i ordinarie förskola (avgift) och vill ändra till allmän förskola (gratis) behöver du kontakta barn- och utbildningskansliet.

Arbetssökande och allmän förskola

Som arbetssökande kan du inte välja allmän förskola för din 3-5-åring eftersom du ska kunna ta jobb med kort varsel. Utan barnomsorgs­plats står du inte till arbetsmarknadens förfogande.

Du debiteras för din förskoleplats varje månad med ett avdrag för allmän förskola varje månad.

Föräldraledig och arbetssökande

Om du som vårdnadshavare är föräldraledig eller arbetssökande gäller särskilda regler för barnomsorgen.

Ditt barn har rätt att vara på förskolan eller i pedagogisk omsorg upp till 15 timmar per vecka om du är föräldraledig för annat barn, har graviditetspenning eller är arbetssökande.

Du betalar avgift för platsen enligt den ordinarie taxan.

Om ditt barn är 3-5 år får du ett avdrag på din faktura för allmän förskola varje månad.

De 15 timmarna schemaläggs i samråd med vårdnadshavare och personal utifrån verksamhetens förutsättningar.

Barnomsorg på obekväm arbetstid

Barnomsorg på obekväm arbetstid är ingen lagstadgad rättighet utan prövas i varje enskilt fall. En förutsättning för att få barnomsorg på obekväm arbetstid är att vårdnadshavarna inte kan ordna barnomsorgen själva inom familjen eller med hjälp av till exempel vänner och släktingar.

Du ansöker via e-tjänsten Barnomsorg på obekväm arbetstid Länk till annan webbplats.. Där står vilka förutsättningar som krävs för att du ska få barnomsorg på obekväm arbetstid. I samma e-tjänst säger du även upp din plats på obekväm arbetstid.

Fullständiga villkor finns i riktlinjerna för barnomsorg på obekväm arbetstid. Pdf, 151 kB, öppnas i nytt fönster.

Avgift

Maxtaxan gäller, så du betalar inget extra för omsorg på obekväm arbetstid.

Inget nattis

Vetlanda kommun erbjuder inte nattis efter beslut i barn- och utbildnings­nämnden.