Anpassad skola

I anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola arbetar vi med att ge de utbildningar, erfarenheter, utmaningar och den trygghet som eleverna har rätt till och behöver.

Vilka elever har rätt till anpassad grundskola?

Det är viktigt att de elever som har rätt till anpassad grundskola får den möjligheten. Därför görs en noggrann utredning av eleven innan han eller hon får erbjudande om att bli mottagen. I utredningen ingår fyra bedömningar:

  • Pedagogisk bedömning
  • Psykologisk bedömning
  • Medicinsk bedömning
  • Social bedömning

Utredningen görs i samråd med vårdnadshavarna. Även om kommunen ger barnet rätt att gå i anpassad grundskola, har du som vårdnadshavare möjlighet att tacka nej. Då får barnet gå i den vanliga grundskolan, och skolan ska då anpassa undervisningen efter barnets behov.

Anpassad grundskola

Uppdraget för anpassad grundskola är att bidra till elevernas utveckling så att de utvecklas i sina kunskaper och förmågor så långt som möjligt. Undervisningen utgår från anpassad grundskolas läroplan.

Inom anpassad grundskola kan man läsa antingen ämnen eller ämnesområden. De elever som inte kan tillgodogöra sig hela, eller delar av, utbildningen i ämnen läser ämnesområden.

Det är också möjligt för en elev att följa anpassad grundskolas läroplan, men gå i ordinarie grundskolan som integrerad elev.

Skolverket har bra information om anpassad grundskola Pdf, 435 kB, öppnas i nytt fönster.. Informationen om anpassad grundskola finns också på lätt svenska. Pdf, 327 kB.

Tidigare skolstart i anpassad grundskola

Enligt skollagen har du som vårdnadshavare möjlighet att begära tidigare skolstart

  • i förskoleklass det år barnet fyller fem år eller
  • i årskurs ett i grundskola eller anpassad grundskola höstterminen det år barnet fyller sex år.

Om du vill att ditt barn börjar skolan tidigare ansöker du om tidigare skolstart Länk till annan webbplats.. Om ni är två vårdnadshavare behöver båda signera ansökan.

Innan du får besked gör vi en utredning. Rektor på den aktuella skolan ansvarar för utredningen.

Skolverket har bra information om tidigare skolstart om du vill läsa mer. Länk till annan webbplats.

Anpassad gymnasieskola

Inom anpassad gymnasieskola Länk till annan webbplats. kan eleverna studera följande program:

  • Administration, handel och varuhantering
  • Fastighet, anläggning och byggnation
  • Hantverk och produktion
  • Hotell, restaurang och bageri

Anpassad gymnasieskola har en nära samverkan med gymnasieskolans nationella program. Vårt mål är förbereda eleverna för livet efter gymnasieskolan.