Sök ritningar i arkivet

I det digitala ritningsarkivet kan du själv söka efter ritningar på till exempel fasader, sektioner, planlösningar och situationsplaner. Du kan sedan kostnadsfritt ladda ner till din dator eller skriva ut.

Sök ritningar i det digitala ritningsarkivet Länk till annan webbplats.

För att söka ritningar i det digitala ritningsarkivet måste du veta din fastighets­beteckning.

Så skriver du ut din ritning

  1. Markera den aktuella ritningen i listan.
  2. Tryck på knappen "Hämta originalbild"
  3. Välj om du vill öppna eller spara filen på din dator.

Observera att de ritningar som finns i arkivet inte alltid kan godkännas som underlag för ny bygglovsansökan.

Varför finns inte mina ritningar i arkivet?

Att ritningar saknas i arkivet kan det bero på flera olika anledningar. Kontakta miljö- och byggförvaltningen på telefon eller via e-post så hjälper vi dig.

Din fastighet har styckats av från en annan fastighet

Bygglovhandlingarna kan i dessa fall ligga kvar på en äldre fastighetsbeteckning. Kontakta miljö- och byggförvaltningen för att få reda på den ursprungliga fastighetsbeteckningen.

Du bor i radhus, kedjehus eller någon annan byggnad där husen runt omkring ser ut att vara byggda efter samma ritning

Det är vanligt att det görs en gemensam bygglovsansökan för ett helt område. Ritningarna finns då inte registrerade på varje fastighet utan på en av fastigheterna i området.

Ditt bygglov är nytt

Det tar en tid innan en ritning på ett beviljat bygglov kommer in i vår databas - under denna tid är handlingarna i vårt ärendehanteringssystem och kommer att arkiveras när ärendet är avslutat.

Ditt hus byggdes före år 1971

Vetlanda kommun bildades vid kommunreformen år 1971 av Vetlanda stad, landskommunerna Alseda, Björkö, Bäckaby, Korsberga, Lannaskede, Nye och Vetlanda.

Miljö- och byggnämnden har tagit över de bygglovshandlingar som fanns hos landskommunerna. Om ditt hus byggts före kommunreformen kan det vara så att alla ritningar inte finns i vårt arkiv.