Kontakt
Dela
Lyssna
Gå till kartan.vetlanda.se
Kartan
Vetlanda
Kontakt
Dela
Lyssna
Gå till kartan.vetlanda.se
Kartan

Servicedeklaration för trafik och parkering

Kommunens uppdrag inom trafik och parkering är att få en bra tillgänglighet, trafiksäkerhet och boendemiljö i våra tätorter.

Utvecklingen av kommunens gator, gång- och cykelvägar och parkeringsplatser gör vi samordnat med kommunens översikts- och detaljplaner.

Kommunens trafiksäkerhetsprogram uppdateras en gång per mandatperiod. I programmet redovisas vilka åtgärder vi arbetar med för att förbättra trafik­säkerheten.

Vi lovar

  • Vi ger råd och information gällande trafik och parkering.
  • Vi välkomnar idéer och synpunkter på hur vi kan förbättra.
  • Vi verkar för tillgängliga parkeringsplatser i centrum. Handikapplatser finns i tillräcklig omfattning. I tätortscentrum har vi kortare parkeringstider för att ge fler möjlighet att parkera. Vi har tydlig skyltning vid parkeringsplatserna. Kommunens parkeringsplatser finns på karta.
  • Du kan kontakta oss om villkoren om du behöver nyttja gator, vägar eller allmän mark i samband med ombyggnation eller flytt.
  • Det finns möjlighet att få sätta ut blomlådor som farthinder på bostadsgator.

Ditt ansvar

Du följer de regler som finns för trafik och parkering.