Servicedeklaration för trafik och parkering

Kommunens uppdrag inom trafik och parkering är att få en bra tillgänglighet, trafiksäkerhet och boendemiljö i våra tätorter.

Utvecklingen av kommunens gator, gång- och cykelvägar och parkeringsplatser gör vi samordnat med kommunens översikts- och detaljplaner.

Kommunens trafiksäkerhetsprogram uppdateras en gång per mandatperiod. I programmet redovisas vilka åtgärder vi arbetar med för att förbättra trafik­säkerheten.

Vi lovar

  • Vi ger råd och information gällande trafik och parkering.
  • Vi välkomnar idéer och synpunkter på hur vi kan förbättra.
  • Vi verkar för tillgängliga parkeringsplatser i centrum. Handikapplatser finns i tillräcklig omfattning. I tätortscentrum har vi kortare parkeringstider för att ge fler möjlighet att parkera. Vi har tydlig skyltning vid parkeringsplatserna. Kommunens parkeringsplatser finns på karta.
  • Du kan kontakta oss om villkoren om du behöver nyttja gator, vägar eller allmän mark i samband med ombyggnation eller flytt.
  • Det finns möjlighet att få sätta ut blomlådor som farthinder på bostadsgator.

Ditt ansvar

Du följer de regler som finns för trafik och parkering.