Kontakt
Dela
Lyssna
Gå till kartan.vetlanda.se
Kartan
Vetlanda
Kontakt
Dela
Lyssna
Gå till kartan.vetlanda.se
Kartan

Nyheter

 • 2019-11-06
  Förändring ska ge mer när­varande rektorer 
  Elev skriver, pennor i förgrunden. Färre antal med­arbetare, ökade möjligheter att vara på plats och fokus på en skola. Genom en organisations­förändring med fler rektorer vill barn- och utbildnings­förvaltningen skapa en bättre arbets­miljö för både rektorer, personal och elever. 
 • 2019-10-28
  Så blir vi länets klimat­smartaste invånare till år 2045
  Vattendrag med träd runt omkring Från år 2045 ska dina och mina utsläpp av växthus­gaser vara en tiondel av det vi släpper ut idag. Det är ett av målen i den nya klimat- och energi­strategin som tagits fram för Jönköpings län. Vi i Vetlanda kommun är duktiga på att sop­sortera och solcells­anläggningarna blir fler. Men det finns mer att göra, framför allt när det gäller shopping och resor. 
 • 2019-10-25
  Ökad sam­planering minskar kostnader inom hem­tjänsten
  En äldre kvinnas händer, hon har trygghetslarm runt armen Den beviljade tiden inom hem­tjänsten ökar, vilket innebär att det också är fler timmar som ska utföras. Och det ser ut som att trenden kommer att hålla i sig. Därför ser vård- och omsorgs­nämnden nu över hur pengarna ska fördelas. Samtidigt försöker man hitta sätt att minska kostnaderna genom bland annat sam­planering. 
 • 2019-10-21
  Lucia tar en paus
  Lucia står med ljus i hår framför en luciakör där alla har vita kläder Lucia, Staffan och resten av gänget tar en paus - men är förhoppningsvis snart tillbaka. I elva år har Svenska kyrkan och Njudungsgymnasiets estetprogram samarbetat och tagit fram en mysig och mycket populär luciatradition. I år skulle det ha varit det tolfte året, men efter att estetprogrammet lagts ner är det ovisst vem som bär ljuskronan vidare.
 • 2019-10-14
  Avslag från Vinnova - dialogen med Hubville fortsätter
  Kommunalråden samt mark- och exploateringschefen vid Madhagen. Det blir inga statliga medel från Vinnova till Hubville­projektet. Men behovet av ett nytt bostads­område kvarstår och nu jobbar Vetlanda kommun vidare med exploateringen av Madhagen.
 • 2019-10-09
  Nya köket får vänta till förmån för undervisning
  Den nya byggnaden vid Withalaskolan Flytten till ny restaurang ser ut att dröja cirka en månad, men undervisningen ska inte påverkas. Det är förutsättningarna som togs upp när nybyggnationen av Withalaskolan diskuterades under onsdagen.
 • 2019-10-07
  Tyck till om FÖP, fördjupad översiktsplan
  Bild över Mellangården med Himlabackarna i bakgrunden Under 2018 var den fördjupade översiktsplanen ute på samråd och det var många som hörde av sig och tyckte till. Nu är det dags för granskning av förslaget.
 • 2019-10-02
  Tack till alla sommarjobbare
  Visste du att alla duktiga sommarjobbare på vård- och omsorgsförvaltningen 2019 var fler än tidigare och dessutom riktigt duktiga?
 • 2019-09-30
  Taxor för hemsjuk­vård höjs
  Sjuksköterska tar puls på patient Avgiften för hemsjuk­vård höjs till 400 kronor i månaden från och med årsskiftet. Samtidigt höjs avgiften för enstaka besök till 200 kronor.
 • 2019-09-27
  Vilan kan omvandlas till senior­boende
  Exteriör bild på Vilan Vilan avvecklas som särskilt boende när nya Tomas­gården tas i bruk. Vård- och omsorgs­nämnden har påtalat för Witalabostäder att Vilan är lämpligt som seniorboende.