Kontakt
Dela
Lyssna
Gå till kartan.vetlanda.se
Kartan
Vetlanda
Kontakt
Dela
Lyssna
Gå till kartan.vetlanda.se
Kartan

När du har plats i förskola eller pedagogisk omsorg

I Dexter kan du ändra schema, byta förskola, säga upp plats eller ändra ditt barns schema.

Ändra schema

Ditt barns schema följer dina arbets- eller ­studietider med tillägg för restider och du kan när som helst ändra schema.

Gör dina ändringar minst en vecka i förväg så fungerar vår planering bättre! Prata också med personalen om dina ändrade tider.

Tänk på att

  • du som har oregelbundna arbetstider antingen kan lägga in de exakta tiderna för varje vecka eller så kan du uppskatta antalet timmar per vecka, ett så kallat obestämt schema.
  • om det infaller helgdagar och semester eller om ditt barn är sjukt när det egentligen är schemalagt, får du inte rätt att nyttja mer tid vid ett annat tillfälle.

Om du är föräldraledig eller arbetssökande gäller särskilda regler.

Ändra schema på förskolan

Har ditt barn plats på förskolan ska du lägga in grundschema både i Vklass och Dexter. Tillfälliga ändringar lägger du in i Vklass.

Ändra schema inom pedagogisk omsorg

Schema för plats inom pedagogisk omsorg ändrar du endast i Dexter.

Byta plats

Om du av någon anledning vill byta förskola eller pedagogisk omsorg gör du en ny ansökan via Dexter. Du har då förtur till ledig plats.

Säga upp plats

Om du inte längre vill ha kvar din plats inom förskola eller pedagogisk omsorg måste du säga upp platsen via Dexter.

Uppsägningstiden är två månader och räknas från den dag din uppsägning kommit in till oss. Du betalar avgift under uppsägningstiden.

Öppettider och planeringsdagar

Våra förskolor har öppet tolv timmar varje vardag. De vanligaste öppet­tiderna är klockan 6–18. Tiderna i pedagogisk omsorg varierar.

I semestertider, framför allt veckorna 28–31, samordnar vi verksamheterna och har bara några förskolor öppna. Det innebär att ditt barn under några veckor kan få gå på en annan förskola. Du får information om vad som gäller i god tid.

Stängt för planering

Motsvarande fyra dagar om året har varje förskola och pedagogisk omsorg rätt att stänga för planering och fortbildning. Tiden kan variera, antingen halv- eller heldagar. Om du inte kan ordna din omsorg på egen hand dessa dagar erbjuds du barnomsorg med hjälp av vikarierande personal eller plats på en annan förskola.

Arbetssökande, graviditetspenning eller föräldraledig

Om du som vårdnadshavare är föräldraledig eller arbetssökande gäller särskilda regler för barnomsorgen.

Ditt barn har rätt att vara på förskolan eller i pedagogisk omsorg upp till 15 timmar/vecka om du är föräldraledig för annat barn, har graviditetspenning eller är arbetssökande. Du betalar avgift för platsen enligt den ordinarie maxtaxan. De 15 timmarna fördelas på tre timmar/dag, men rektor kan i samråd med vårdnadshavare och personal godkänna andra tider utifrån verksamhetens förutsättningar.