När du har plats i förskola eller pedagogisk omsorg

Om du vill byta förskola, säga upp plats eller ändra din inkomst gör du det via våra e-tjänster. Du som har kommunal barnomsorg ändrar ditt schema i Edlevo.

Introduktion

Den första tiden på förskola och pedagogisk omsorg kallas introduktion. Den är viktig både för dig, ditt barn och de som ansvarar för omsorgen. Introduktionen tar upp till två veckor och du som förälder behöver räkna med att tillbringa en del tid tillsammans med ditt barn i den nya miljön, särskilt i början.

Introduktionen räknas som placeringstid så ange datumet när du vill börja introduktionen som önskat placeringsdatum när du ansöker. Du betalar avgift även för introduktionen.

Ändra schema

Ditt barns schema följer dina arbets- eller ­studietider med tillägg för restider och du kan när som helst ändra schema.

Gör dina ändringar minst en vecka i förväg så fungerar vår planering bättre! Prata också med personalen om dina ändrade tider.

Tänk på att

  • om det infaller helgdagar och semester eller om ditt barn är sjukt när det egentligen är schemalagt, får du inte rätt att nyttja mer tid vid ett annat tillfälle.
  • Om ditt barn blir ledigt längre tid än en månad behöver du kontakta rektor för att söka dispens så att du får ha kvar din plats.

Om du är föräldraledig eller arbetssökande gäller särskilda regler.

Schema och tillfälliga ändringar lägger du in i Edlevo. (Förskolor och pedagogisk omsorg i enskild regi har egna system för schemaläggning)

Byta plats

Om du av någon anledning vill byta förskola eller pedagogisk omsorg gör du en ny ansökan via våra e-tjänster. Länk till annan webbplats. Du har då förtur till ledig plats.

Säga upp plats

Om du inte längre vill ha kvar din plats inom förskola eller pedagogisk omsorg måste du säga upp platsen via våra e-tjänster. Länk till annan webbplats.

Uppsägningstiden är två månader och räknas från den dag din uppsägning kommit in till oss. Du betalar avgift under uppsägningstiden.

Ange din aktuella inkomst

Du är skyldig att ändra inkomst via våra e-tjänster Länk till annan webbplats. när hushållets inkomst förändras. Då och då begär vi in en inkomstuppgift av alla som har plats. Då måste du lämna din inkomstuppgift oavsett om du ändrat eller lämnat uppgift tidigare under året.

Vi genomför inkomstkontroller. Om du lämnat fel inkomst blir du återbetalningsskyldig.

Öppettider, sommaröppet och planeringsdagar

Kommunens förskolor har öppet tolv timmar varje vardag. De vanligaste öppet­tiderna är klockan 6–18. Tiderna i pedagogisk omsorg varierar.

I semestertider, framför allt veckorna 28–31, samordnar vi verksamheterna och har bara några förskolor öppna. Det innebär att ditt barn under några veckor kan få gå på en annan förskola. Du måste anmäla ditt behov via e-tjänsten Behov av barnomsorg sommartid Länk till annan webbplats..

Stängt för planering

Motsvarande fyra dagar om året har varje förskola och pedagogisk omsorg rätt att stänga för planering och fortbildning. Tiden kan variera, antingen halv- eller heldagar. Om du inte kan ordna din omsorg på egen hand dessa dagar erbjuds du barnomsorg med hjälp av vikarierande personal eller plats på en annan förskola.

Arbetssökande, graviditetspenning eller föräldraledig

Om du som vårdnadshavare är föräldraledig eller arbetssökande gäller särskilda regler för barnomsorgen.

Ditt barn har rätt att vara på förskolan eller i pedagogisk omsorg upp till 15 timmar per vecka om du är föräldraledig för annat barn, har graviditetspenning eller är arbetssökande.

Du betalar avgift för platsen enligt den ordinarie taxan.

Om ditt barn är 3-5 år får du ett avdrag på din faktura för allmän förskola varje månad.

De 15 timmarna schemaläggs i samråd med vårdnadshavare och personal utifrån verksamhetens förutsättningar.

För dig som inte har kommunal barnomsorg

Du använder kommunens e-tjänster för att ansöka om, säga upp plats eller byta plats. Lite högre upp på den här sidan kan du läsa mer om vad som gäller när du vill säga upp eller byta plats.

Du är också skyldig att ange korrekt inkomst via kommunens e-tjänster.

Läs mer om avgifter och ändring av inkomst.