När du har plats i förskola eller pedagogisk omsorg

Du ändrar ditt schema i Edlevo. Om du vill byta förskola, säga upp plats eller ändra din inkomst gör du det via våra e-tjänster.

Ändra schema

Ditt barns schema följer dina arbets- eller ­studietider med tillägg för restider och du kan när som helst ändra schema.

Gör dina ändringar minst en vecka i förväg så fungerar vår planering bättre! Prata också med personalen om dina ändrade tider.

Tänk på att

  • om det infaller helgdagar och semester eller om ditt barn är sjukt när det egentligen är schemalagt, får du inte rätt att nyttja mer tid vid ett annat tillfälle.
  • Om ditt barn blir ledigt längre tid än en månad behöver du kontakta rektor för att söka dispens så att du får ha kvar din plats.

Om du är föräldraledig eller arbetssökande gäller särskilda regler.

Schema och tillfälliga ändringar lägger du in i Edlevo.

Byta plats

Om du av någon anledning vill byta förskola eller pedagogisk omsorg gör du en ny ansökan via våra e-tjänster. Länk till annan webbplats. Du har då förtur till ledig plats.

Säga upp plats

Om du inte längre vill ha kvar din plats inom förskola eller pedagogisk omsorg måste du säga upp platsen via våra e-tjänster. Länk till annan webbplats.

Uppsägningstiden är två månader och räknas från den dag din uppsägning kommit in till oss. Du betalar avgift under uppsägningstiden.

Öppettider, sommaröppet och planeringsdagar

Våra förskolor har öppet tolv timmar varje vardag. De vanligaste öppet­tiderna är klockan 6–18. Tiderna i pedagogisk omsorg varierar.

I semestertider, framför allt veckorna 28–31, samordnar vi verksamheterna och har bara några förskolor öppna. Det innebär att ditt barn under några veckor kan få gå på en annan förskola. Du måste anmäla ditt behov via e-tjänsten Behov av barnomsorg sommartid Länk till annan webbplats..

Stängt för planering

Motsvarande fyra dagar om året har varje förskola och pedagogisk omsorg rätt att stänga för planering och fortbildning. Tiden kan variera, antingen halv- eller heldagar. Om du inte kan ordna din omsorg på egen hand dessa dagar erbjuds du barnomsorg med hjälp av vikarierande personal eller plats på en annan förskola.

Arbetssökande, graviditetspenning eller föräldraledig

Om du som vårdnadshavare är föräldraledig eller arbetssökande gäller särskilda regler för barnomsorgen.

Ditt barn har rätt att vara på förskolan eller i pedagogisk omsorg upp till 15 timmar/vecka om du är föräldraledig för annat barn, har graviditetspenning eller är arbetssökande. Du betalar avgift för platsen enligt den ordinarie maxtaxan. De 15 timmarna fördelas på tre timmar/dag, men rektor kan i samråd med vårdnadshavare och personal godkänna andra tider utifrån verksamhetens förutsättningar.