Servicedeklaration om fritidsgården Vattenverket

Ett av kommunens viktiga uppdrag är att erbjuda ett brett och berikande kultur- och fritidsliv. Ökade möjligheter till eget engagemang och delaktighet gynnar såväl välmående och motverkar utanförskap.

Fritidsgården Vattenverket är öppen för alla ungdomar på mellanstadiet och högstadiet. Som besökare på fritidsgården blir du sedd av våra fritidsledare och bemöts med förståelse utifrån den du är. Fritidsgården är politiskt och religiöst obunden.

Vi lovar

  • Fritidsgården välkomnar alla ungdomar till en trygg och drogfri mötesplats.
  • Det alltid finns kompetent och utbildad personal som är bra vuxenförebilder.
  • Aktivt arbeta för att motverka rasism och utanförskap.
  • Kontakta vårdnadshavare eller socialtjänst vid misstanke om drogmissbruk.
  • Du som ungdom kan påverka innehållet i fritidsgårdsverksamheten.
  • Du som ungdom erbjuds att delta i planerade och/eller spontana aktiviteter.
  • Fritidsgårdens hemsida är upp­daterad så att du hittar aktuell information.
  • Erbjuda verksamhet under större delen av loven (ej röda dagar).
  • Fritidsgårdens basverksamhet är avgiftsfri.

Tjänstens gräns

Vi tar ut en avgift vid speciella arrangemang.
Fritidsgården är stängd ett antal veckor under sommarlovet.

Ditt ansvar

Vi kräver att du som besökare visar hänsyn och respekt och att du följer våra ordningsregler. Vi kräver att du som besöker vår verksamhet eller våra arrangemang inte är påverkad av alkohol eller andra droger.