Servicedeklaration för rastvärd

Eleverna i skolan omfattas från sex års ålder av arbetsmiljölagen. Detta innebär att eleverna har rätt till en god miljö på sina ”arbetsplatser” så att de kan utvecklas både intellektuellt och socialt.

Att ha en vuxen i närheten innebär en trygghet för eleverna, därför har vi alltid rastvärdar. Eleverna ska lätt kunna hitta en vuxen då det uppstår situationer där vuxna behöver gripa in.

Vi lovar

Minst en vuxen ska finnas bland eleverna vid rast. Servicedeklarationen gäller förskoleklass, grundskola årskurs 1–9 och grundsärskola.

Vid frågor

Kontakta personalen eller rektorn för synpunkter på servicen eller använd Synpunkt Vetlanda.