Anmälan om oro för barn och unga

Om du misstänker att ett barn eller en ungdom i Vetlanda kommun far illa bör du göra en orosanmälan till social­förvaltningen. Som privatperson kan du vara anonym.

Om du väljer att vara anonym blir du anonym både gentemot barnet, dess vårdnadshavare och socialförvaltningen. Tänk på att inte uppge ditt namn om du ringer till socialförvaltningen och vill vara anonym. Gör du det kan vi inte bortse från det i våra uppgifter om ärendet.

Beskriv din oro

Vid en anmälan ska du beskriva din oro. Ta med alla iakttagelser som bidragit till varför du känner oro och beskriv konkreta händelser, situationer, miljöer och gärna tidpunkt.

Vid akuta situationer utanför kontorstid når du Höglandets social­jour via SOS-alarm på telefon 112.

Anmäla oro för barn och ungdomar 0-18 år - du kan välja att vara anonym Länk till annan webbplats.

Vad händer med din anmälan?

När en anmälan kommit in till social­förvaltningen bedömer vi inom två veckor om en utredning måste inledas.

Om det framkommer att barnet eller dess vårdnads­havare är i behov av hjälp startas en utredning. Social­förvaltningen strävar alltid efter att nå en överens­kommelse med familjen, barnet eller ungdomen om vilken hjälp som kan behövas.

All personal inom social­förvaltningen arbetar under sekretess. Bara de som berörs har rätt att ta del av det som fram­kommer under en eventuell utredning.