Kontakt
Dela
Lyssna
Vetlanda
Kontakt
Dela
Lyssna

Anmälan om oro för barn och unga

Om du misstänker att ett barn eller en ungdom i Vetlanda kommun far illa bör du göra en orosanmälan till socialförvaltningens reception. Du kan vara anonym.

Vid en anmälan ska du beskriva din oro. Ta med alla iakttagelser som bidragit till varför du känner oro och beskriv konkreta händelser, situationer, miljöer och gärna tidpunkt.

Vill du vara anonym ska du inte uppge ditt namn, telefon­nummer eller skicka anmälan med e-post.

Anmälan om barn som far illaöppnas i nytt fönster

Skicka anmälnings­blanketten till:

Vetlanda kommun
Mottagningsenheten, Familje­sektionen
574 80 Vetlanda

Anmäl via telefon eller e-post

Gör din anmälan till social­­förvaltningens reception på telefon 0383-972­ 05 eller via e-post social@vetlanda.se.

Vid akuta situationer utanför kontorstid når du Höglandets social­jour via SOS-alarm på telefon 112.

Vad händer sedan?

När en anmälan kommit in till social­förvaltningen bedömer vi inom två veckor om en utredning måste inledas.

Om det framkommer att barnet eller dess vårdnads­havare är i behov av hjälp startas en utredning. Social­förvaltningen strävar alltid efter att nå en överens­kommelse med familjen, barnet eller ungdomen om vilken hjälp som kan behövas.

Om anmälan inte leder till en utredning sparas ändå alltid dokumentationen.

All personal inom social­förvaltningen arbetar under sekretess. Bara de som berörs har rätt att ta del av det som fram­kommer under en eventuell utredning.