Båtplatser

Har du båt finns möjlighet till båtplats i Östanå. Kommunen har 164 båtplatser i Östanå fritidsområde som du kan hyra på årsbasis. Hyresavgiften per båtplats är 1 000 kronor.

Båtplatserna är tillgängliga från det att bryggorna är på plats (läggs i under veckorna 19 och 20) och till dess att bryggorna tas upp. Du måste ta upp din båt senast slutet av vecka 41.

Inga båtar får ligga kvar på stranden efter 15 juni. De forslas bort på båtägarens bekostnad.

Det är inte tillåtet att förtöja båtar längs stranden. Båtar som hittas förtöjda på annans båtplats eller på annan plats, låses fast till dess vitesbelopp på 500 kronor betalats.