Naturguide över Vetlanda kommun

Vetlanda kommun har en guide över intressanta natur­miljöer i Vetlanda kommun. Guiden omfattar omkring 40 områden som har höga natur­värden och bjuder på olika typer av miljöer. Målet är att göra det enklare för kommun­invånare och besökare att hitta ut i kommunens fantastiska natur.

En stenmur på landsbygden.

Vetlanda kommun tar fram en naturguide med intressanta platser att besöka.

Naturguiden omfattar naturreservat, kulturreservat samt kommunal och privat mark runt om i kommunen.

Guiden ska göra det lättare att hitta ut till intressanta naturmiljöer. Kanske finns ett område nära just dig. Den ska också ge praktisk information om vad du som besökare kan förvänta dig samt hur du besöker naturen på ett respektfullt sätt.

Naturguide över Vetlanda kommun Pdf, 19 MB.

Vill du ha ett fysiskt exemplar finns det att köpa på Vetlanda bibliotek Länk till annan webbplats. och Vetlanda museum Länk till annan webbplats.. De kostar 175 kronor.

Projektet delfinansieras genom bidrag från LONA (Lokala Naturvårdssatsningen), som är ett statsbidrag och förmedlas ut av Länsstyrelsen i Jönköping.

Lokala Naturvårdssatsningens logotyp