Kommun­styrelsen i Vetlanda

Kommun­styrelsen i Vetlanda leder och samordnar den över­gripande planeringen av Vetlanda kommuns verksamhet. Kommun­­styrelsens möten är delvis öppna för all­­mänheten.

Kommunstyrelsen utses av kommun­­fullmäktige och har det över­gripande ansvaret för att kommun­­fullmäktiges beslut förbereds, genomförs, följs upp och utvärderas. Andra uppdrag är till exempel att utforma över­­gripande mål och riktlinjer för den kommunala verksamheten, bevaka uppdrag bland kommunens nämnder och bolag, kommunens ekonomi och framtida utveckling.

Mötestider

Kommun­styrelsen träffas första onsdagen i varje månad (med uppehåll i juli och augusti). Mötena hålls i kommun­­styrelsens sammanträdes­­rum i stadshuset.

Kommunstyrelsens möten 2022

Datum

Tid

12 januari (Inställt)

14.00

2 februari

14.00

2 mars

14.00

6 april

14.00

4 maj

14.00

1 juni

14.00

7 september

14.00

5 oktober

13.00

26 oktober

14.00

7 december

14.00

Kommunstyrelsens arbetsutskotts möten 2022

Datum

17 januari

24 januari

7 februari

21 februari

7 mars

28 mars

4 april

25 april

9 maj

23 maj

13 juni

22 augusti

29 augusti

12 september

19 september (Inställt)

26 september

10 oktober

17 oktober

7 november

28 november

12 december

Kommunstyrelsens möte 2023

Datum

Tid

11 januari


1 februari


1 mars


5 april


3 maj


7 juni


6 september


4 oktober


25 oktober


6 december

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts möten 2023

Datum


16 januari


23 januari


6 februari


20 februari


6 mars


27 mars


3 april


17 april


24 april


8 maj


29 maj


12 juni


21 augusti


28 augusti


11 september


18 september


25 september


9 oktober


16 oktober


6 november

 

Ärendelista

Ärendelistan publiceras cirka en vecka före sammanträdet.

Protokoll för kommunstyrelsen

Protokoll 2022

Protokoll 2021

Protokoll 2020

Protokoll 2019

Protokoll 2018

Protokoll 2017

Protokoll för kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll 2022

Protokoll 2021

Protokoll 2020

Protokoll 2019

Protokoll 2018

Protokoll 2017