Kontakt
Dela
Lyssna
Gå till kartan.vetlanda.se
Kartan
Vetlanda
Kontakt
Dela
Lyssna
Gå till kartan.vetlanda.se
Kartan

Kommun­styrelsen i Vetlanda

Kommun­styrelsen i Vetlanda leder och samordnar den över­gripande planeringen av Vetlanda kommuns verksamhet. Kommun­­styrelsens möten är delvis öppna för all­­mänheten.

Kommunstyrelsen utses av kommun­­fullmäktige och har det över­gripande ansvaret för att kommun­­fullmäktiges beslut förbereds, genomförs, följs upp och utvärderas. Andra uppdrag är till exempel att utforma över­­gripande mål och riktlinjer för den kommunala verksamheten, bevaka uppdrag bland kommunens nämnder och bolag, kommunens ekonomi och framtida utveckling.

Kommun­­styrelsen består av 13 ledamöter och 13 ersättare. Ordförande är kommunal­­rådet Henrik Tvarnö (S). Kommun­­styrelsens representanter väljs vart fjärde år i samband med riksdags­­valet.

Mötestider

Kommun­styrelsen träffas första onsdagen i varje månad (med uppehåll i juli och augusti). Mötena hålls i kommun­­styrelsens sammanträdes­­rum i stadshuset.

Kommunstyrelsens möten 2020

Datum

Tid

8 januari

14.00

5 februari

14.00

4 mars

14.00

1 april

14.00

6 maj

14.00

3 juni

14.00

2 september

14.00

7 oktober

14.00

28 oktober

14.00

2 december

14.00

Kommunstyrelsens arbetsutskotts möten 2020

Datum

13 januari

27 januari

10 februari

24 februari

9 mars

23 mars

6 april

20 april

27 april

11 maj

25 maj

8 juni

10 augusti

24 augusti

7 september

21 september

28 september

12 oktober

26 oktober

9 november

23 november

7 december


Ärendelista

 • Kommunstyrelsen 1 april 2020

  Ärendelista vid sammanträde med kommunstyrelsen 1 april 2020 kl. 14.00 i kommunstyrelsens sessionssal.

  Offentlig del 1 Information från Kalmarsundsregionens renhållare (KSRR)
  2 Begäran om yttrande enligt 16 kap. 4 § miljöbalken om anläggning
  för vindkraft-uppförande och drift av upp till två vindkraftverk inom
  fastigheten Stora Moshult 1:12 i Vetlanda kommun
  3 Återrapportering av projekt ”aktiv matchning"
  4 Prognos per 2020-02-29, Vetlanda kommun
  5 Utvärdering av gemensamt kontaktcenter mellan Vetlanda och
  Sävsjö kommuner
  6 Verksamhetsrapport för Konsument Höglandet 2019
  7 Anmälan av utskottsprotokoll (delegationsbeslut)
  8 Meddelanden
  9 Ev. ytterligare ärenden
  Icke offentlig del 10 Reviderad Folhälsopolicy för Vetlanda kommun
  11 Bokslut 2019, Vetlanda kommun och kommunkoncern
  12 Ev. ytterligare ärenden

Protokoll för kommunstyrelsen

Protokoll 2020

Protokoll 2019

Protokoll 2018

Protokoll 2017

Protokoll 2016

Protokoll 2015

Protokoll för kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll 2020

Protokoll 2019

Protokoll 2018

Protokoll 2017

Protokoll 2016

Protokoll 2015