Kontakt
Dela
Lyssna
Gå till kartan.vetlanda.se
Kartan
Vetlanda
Kontakt
Dela
Lyssna
Gå till kartan.vetlanda.se
Kartan

Kommun­styrelsen i Vetlanda

Kommun­styrelsen i Vetlanda leder och samordnar den över­gripande planeringen av Vetlanda kommuns verksamhet. Kommun­­styrelsens möten är delvis öppna för all­­mänheten.

Kommunstyrelsen utses av kommun­­fullmäktige och har det över­gripande ansvaret för att kommun­­fullmäktiges beslut förbereds, genomförs, följs upp och utvärderas. Andra uppdrag är till exempel att utforma över­­gripande mål och riktlinjer för den kommunala verksamheten, bevaka uppdrag bland kommunens nämnder och bolag, kommunens ekonomi och framtida utveckling.

Kommun­­styrelsen består av 13 ledamöter och 13 ersättare. Ordförande är kommunal­­rådet Henrik Tvarnö (S). Kommun­­styrelsens representanter väljs vart fjärde år i samband med riksdags­­valet.

Mötestider

Kommun­styrelsen träffas första onsdagen i varje månad (med uppehåll i juli och augusti). Mötena hålls i kommun­­styrelsens sammanträdes­­rum i stadshuset.

Kommunstyrelsens möten 2020

Datum

Tid

8 januari

14.00

5 februari

14.00

4 mars

14.00

1 april

14.00

6 maj

14.00

3 juni

14.00

2 september

14.00

7 oktober

14.00

28 oktober

14.00

2 december

14.00

Kommunstyrelsens arbetsutskotts möten 2020

Datum

13 januari

27 januari

10 februari

24 februari

9 mars

23 mars

6 april

20 april

27 april - Inställt

11 maj

25 maj

8 juni

10 augusti

24 augusti

7 september

21 september

28 september

12 oktober

26 oktober

9 november

23 november

7 december


Ärendelista

 • Ärendelista kommunstyrelsen
  3 juni 2020

  Ärendelista till kommunstyrelsens sammanträde onsdag 3 juni 2020, kl. 14.00 i kommunfullmäktiges sessionssal.

  Endast 9 ledamöter deltar enligt överenskommen sammanträdesordning för minimering av risker och spridning av Covid-19.Offentlig del
  1 Tertialrapport från bolagen
  2 Bokslutsprognos per 30 april 2020
  3 Förslag till Boverkets föreskrifter och allmänna råd om planbeskrivning
  4 Yttrande över Uppvidinges kommuns reviderade översiktsplan
  5 Ytterligare samverkan på Höglandet
  6 Riktlinje för tidiga exploateringsfrågor
  7 Medborgarlöfte 2020-2021
  8 Samråd med Höglandsförbundet angående budget 2021
  9 Anmälan av utskottsprotokoll (delegationsbeslut)
  10 Meddelanden
  11 Ev. ytterligare ärenden
  Icke offentlig del
  12 Detaljplan för del av Norrby 3:1, Norrvägen, Vetlanda
  13 Utökat verksamhetsområde för vatten och spillvatten avseende Ramkvilla
  14 Utökat verksamhetsområde för vatten och avlopp avseende
  Himlabackarna etapp 3
  15 Bildande av kommunalförbund för avfallssamarbete
  16 Val av direktionsledamöter och ersättare till Kretslopp Sydost
  17 Investeringsplan 2021-2025
  18 Årsredovisning 2019 - Höglandsförbundet
  19 Årsredovisning 2019 - Höglandets samordningsförbund
  20 Årsredovisning 2019 - Höglandets räddningstjänstförbund
  21 Satsning på vuxenutbildningen - Budgetförstärkning
  Vetlanda Lärcentrum 2020
  22 Avveckling av mottagningsenheten Navet
  23 Revidering av miljö- och byggnämndens reglemente
  24 Revidering av kommunstyrelsens reglemente
  25 Revidering av arbetsordning för kommunfullmäktige
  26 Ev. ytterligare ärenden

Protokoll för kommunstyrelsen

Protokoll 2020

Protokoll 2019

Protokoll 2018

Protokoll 2017

Protokoll 2016

Protokoll 2015

Protokoll för kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll 2020

Protokoll 2019

Protokoll 2018

Protokoll 2017

Protokoll 2016

Protokoll 2015