Särskilt boende

När du inte längre kan bo kvar hemma kan du ansöka om bistånd till särskilt boende. På våra särskilda boenden finns personal dygnet runt.

Bor du på ett särskilt boende får du vid behov hjälp med personlig omvårdnad och hygien. Mat ingår och du kan om du vill delta i olika aktiviteter. Tillsammans med tilldelad kontaktperson upprättar du en genomförande­plan som grundar sig på bistånds­beslutet och dina egna önskemål.

Ansök till särskilt boende

Ansök till boende Pdf, 117 kB, öppnas i nytt fönster.

För att flytta till ett boende krävs att du ansöker och beviljas detta stöd av en biståndshandläggare vid kommunens myndighetskontor. Vill du ha hjälp att fylla i din ansökan eller om du har frågor kontaktar du bistånds­handläggarna via Myndighets­kontoret.

Vad kostar särskilt boende?

Kostnader för olika insatser och service

Insats/service

Kostnad

Hyra av lägenhet

Cirka 5 800 kronor per månad.

Hyran skiljer sig något mellan kommunens olika boenden.

Alla måltider

3 900 kronor per månad

Omvårdnadsavgift

Max 2 575 kronor per månad.

Avgiften kan vara mindre beroende på vilken inkomst du har.

Bostadstillägg och hyresjämkning

Du har möjlighet att ansöka om bostadstillägg via Pensionsmyndigheten Länk till annan webbplats..

Om du inledningsvis behöver betala hyra för två lägenheter när du flyttar in på ett särskilt boende, kan du ansöka om hyresjämkning. Kontakta kommunens avgifts­administratör.

Räkna ut din avgift för särskilt boende

Särskilda boenden i Vetlanda kommun

Önskemål om boende och erbjudande om plats

När du har blivit beviljad plats på ett särskilt boende är kommunen skyldig att erbjuda ett boende någonstans i kommunen. Du kan önska var du vill bo, men kommunen har varken möjlighet eller skyldighet att tillmötesgå alla enskilda önskningar.

Du eller, beroende på situationen, dina anhöriga får ett erbjudande om lägenhet. Erbjudandet kommer från ansvarig områdeschef för det aktuella boendet.

Bor du kvar hemma (i ditt ordinära boende) har du möjlighet att tacka nej till erbjudandet och vänta på ett nytt. Om du befinner dig på korttidsboende har du inte möjlighet att tacka nej och du har då nio dagar på dig att flytta från och med den dagen du får erbjudandet.

Innan du tackar ja eller nej till ett boende har du möjlighet att besöka boendet och inspektera lägenheten.

Inflyttning

Tillsammans med områdeschefen på det aktuella boendet kommer ni överens om en dag för inflyttning. Kommunen tillhandahåller en höj- och sänkbar säng. Övriga möbler ansvarar du själv för.