Språkvän

Genom Språkvän skapas möten mellan dig som bott länge i Sverige och dig som nyligen flyttat hit. Prata, umgås och lär av varandra. Vid enstaka möten eller genom en livslång vänskap.

Hur anmäler jag mig?

Besök gärna Språkväns Facebooksida Länk till annan webbplats..

Vad är Språkvän?

Språkvän handlar om att mötas på gemensam grund, att inte hindras av de olikheter som finns mellan personerna utan att båda ska få ett ömsesidigt utbyte av relationen. Målet är att nyanlända ska få möta personer som bott i Sverige under längre eller hela sina liv (etablerade svenskar) för att skapa relationer och nätverk samt utveckla svenska språket. Målet är också att du som etablerad svensk ska få utvecklas som person genom mötet med en person som du annars kanske inte hade mött i dina naturliga kretsar.

Vad är Språkvän inte?

Språkvän handlar inte om att den etablerade svensken ska bli någon form av god man, myndighetskontakt eller hjälpa den nyanlända med praktiska saker. Det handlar inte heller om att den nyanlända ska utföra något arbete åt den etablerade svensken.

Relationsskapande och ömsesidigt utbyte av vänskapen är det viktigaste med Språkvän.

Vem kan bli språkvän?

Språkvän riktar sig till dig som har bott en längre tid, eller hela ditt liv i Sverige. Det riktar sig även till dig som är nyanländ i Sverige och Vetlanda kommun. Som nyanländ ska du kunna lite svenska för att matchningen ska bli givande för båda parterna. Du kan vara med som enskild person eller som familj.

Kostar det något?

Det kostar ingenting att vara språkvän. Allt engagemang bygger på frivillig insats, det innebär att du inte heller får någon ersättning för att vara språkvän.

Hur matchas jag med min språkvän?

När du har fyllt i en anmälan kommer integrationshandläggaren i kommunen att matcha dig med en passande språkvän. Är du nyanländ får du en matchande etablerad svensk, och tvärtom. Matchningen sker i första hand utifrån de önskemål du skrivit i anmälan.

Hur lång tid tar det att få en språkvän?

Eftersom det är viktigt för dig att du får en bra matchning kan vi behöva invänta en passande person/familj. Det kan därför hända att du får vänta upp till flera månader på att få en språkvän. Har du frågor kan du alltid kontakta integrationshandläggaren.

När ska vi ses och hur länge har jag min språkvän?

Vid er första träff kommer integrationshandläggaren att vara med, därefter är det upp till er båda att bestämma hur ofta och var ni ska ses. Vissa ses varje vecka, andra endast någon gång per termin. Oavsett hur ofta ni träffas behöver ni båda vara engagerade i kontakten med den andre. Ni fortsätter att träffas till dess att någon av er inte längre vill.

Om det inte fungerar?

Skulle det inte kännas helt rätt med matchningen eller om du av annan anledning inte längre vill vara språkvän kan du antingen själv meddela din matchning eller kontakta integrationshandläggaren som avslutar kontakten med din matchade vän. Du kan avsluta matchningen när som helst.

Vad kan vi göra när vi ses?

Det finns många aktiviteter som inte behöver kosta så mycket. Ni kan gå promenader, träffas på café, gå en sväng på torget i Vetlanda, gå till biblioteket, kanske till och med bjuda hem varandra på en kopp te? Har ni barn kan ni gå till en lekpark, på barnteater eller till öppna förskolan (Kärnhuset). Var kreativ och ha kul!