Sälja elektro­niska cigaretter och påfyllnings­behållare

Du som vill sälja elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare ska anmäla detta till miljö- och byggförvaltningen. För att få sälja elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare måste du känna till och följa de regler som finns.

Avgift för tillsyn

En handläggningsavgift på 1 timavgift tas ut vid anmälan om försäljning av e-cigaretter.

Du ska även betala en årsavgift för tillsyn till Vetlanda kommun. Kostnader för folköl, tobak, elektroniska cigaretter och receptfria läkemedel:

Varuslag

Receptfria läkemedel: 1 timavgift
Folköl: 1 timavgift
Tobaksvaror: 2 timavgifter
Tobaksfria nikotinprodukter: 0,5 timavgift
Elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare: 0,5 timavgift

Timavgiften indexuppräknas vid varje årsskifte och från 1 januari 2023 är den 1 100 kronor.

Tillsyn av kommunen

Kommunen bedriver tillsyn för att bland annat kontrollera att elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare inte säljs till personer under 18 år. Olaglig försäljning polisanmäls och du riskerar dagsböter eller fängelse i högst sex månader.

Krav på egenkontroll

Det är viktigt att du som försäljare sätter dig in i vilka regler som gäller för försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. Du som säljer måste enligt lag ha ett egenkontrollprogram.

Egenkontrollprogrammet ska vara skriftligt, anpassat till just ditt försäljnings­ställe och finnas lätt tillgängligt för all personal. Ett egenkontroll­program med enkla och tydliga instruktioner är ett bra stöd för personalen i den dagliga verksamheten.