Servicedeklaration för trygghetslarm

Trygghetslarm är ett hjälpmedel som ökar din trygghet i hemmet. Med larmet kan du kalla på hjälp dygnet runt om du har behov av hjälp.

Vid behov av larm görs en ansökan hos kommunens bistånds­handläggare. Du betalar för trygghetslarmet enligt en fastställd taxa.

Vi lovar

 • Trygghetslarmet installeras inom tre dagar efter beställning.
 • Vid installationen informeras du om hur larmet fungerar.
 • Personalen har synlig namnbricka med foto.
 • Vid larm får du telefonkontakt inom 3 minuter.
 • larm besvaras omgående och åtgärdas inom 30 minuter i Vetlanda centralort och inom 60minuter på landsbygden.
 • Vi har säkra rutiner för hantering av nycklar i nyckelgömmor.
 • Provlarm utförs en gång per dygn, både klocka och larm kontrolleras.
 • Om trygghetslarmet går sönder så lagas det nästkommande vardag.
 • Om du inte har fast telefoni erbjuds du ett GSM larm.
 • Trygghetslarmet fungerar inom din bostad, räckvidden utanför bostaden är begränsad.

Ditt ansvar

 • Du tillhandahåller nyckel till din bostad och använder aldrig säkerhetskedja.
 • Du lämnar larmklockan hemma när du reser bort.

Vår värdegrund

Du och dina närstående ska utifrån dina egna förutsättningar få känna trygghet, bevara din integritet och leva det liv, socialt och praktiskt, som du själv önskar. Med lyhördhet och respekt i verksamheterna ska detta göras möjligt.

Vid frågor

Vänd dig till kommunens Trygghetslarmansvarig om du har allmänna frågor.