Folkölsförsäljning

Om du vill sälja folköl som har en alkoholhalt mellan 2,25 och 3,5 måste du först göra en anmälan till miljö- och byggförvaltningen. Du får bara sälja folköl till personer över 18 år.

Försäljning av folköl i butik

För att få sälja folköl i butik måste din verksamhet vara anmäld som livsmedelsverksamhet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hos miljö- och byggförvaltningen.

För att få sälja folköl i din butik måste kunden kunna köpa en komplett måltid. Det betyder allt ifrån mejeriprodukter till charkvaror, torrvaror, bröd, grönsaker, frukt och frysta eller konserverade produkter. Det räcker inte att bara sälja kiosksortiment som exempelvis glass, godis, chips, kaffe, kakor och liknande.

Servering av folköl

För att få servera folköl måste du kunna erbjuda mat under hela serverings­tiden. Minimikravet för vad som anses vara mat är till exempel pizza, korv, hamburgare, kebab eller skaldjur. Det ska också finnas ett sortiment av lättdrycker, exempelvis lättöl, läsk och vatten. För att få servera mat måste din verksamhet vara anmäld som livsmedelsverksamhet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hos miljö- och byggförvaltningen.

Kontrollköp - en del av tillsynen

Kontrollköp är en metod som Vetlanda kommun kan använda för att testa om det går att handla folköl, tobak eller receptfria läkemedel utan att visa legitimation. Kontrollköp sker som en del av tillsynen och är underlag för en dialog med försäljnings­ställets ansvariga och personal om hur försäljningsställets rutiner för ålderskontroll fungerar.

Avgift för handläggning och tillsyn

En handläggningsavgift på en timavgift debiteras för registrering.

Du ska även betala en årsavgift för tillsyn till kommunen. Kostnader för folköl, tobak, elektroniska cigaretter och receptfria läkemedel beräknas timavgiften enligt följande tabell:

Varuslag

Receptfria läkemedel: 1 timavgift
Folköl: 1 timavgift
Tobaksvaror: 2 timavgifter
Tobaksfria nikotinprodukter: 0,5 timavgift
Elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare: 0,5 timavgift

Timavgiften indexuppräknas vid varje årsskifte och från 1 januari 2023 är den 1 100 kronor.

Regler i alkohollagen du måste följa

I alkohollagen Länk till annan webbplats. hittar du de regler du måste följa. Lagen tar bland annat upp följande:

  • Du får inte sälja folköl till någon som inte fyllt 18 år.
  • Du får inte sälja folköl till någon som du misstänker ska lämna över ölen till en annan person som inte fyllt 18 år.
  • Du får inte sälja folköl till personer som är berusade av alkohol eller påverkade av annat berusningsmedel.
  • Om du säljer folköl ska du även sälja andra drycker som till exempel lättöl, läsk och vatten med mera.
  • Du ska ha god ordning i butiken eller restaurangen.

Du som är butiksägare eller försäljnings­ansvarig ska se till att personalen känner till försäljningsreglerna och verksamhetens rutiner. Du bör informera personalen löpande under året. Kom ihåg att även informera eventuell extrapersonal.

Vad händer om jag bryter mot lagen?

Du som säljer folköl är skyldig att ge din personal information och stöd som behövs för att kunna följa alkohollagens regler. Kommunen kan förbjuda dig att sälja folköl om du överträder bestämmelserna i alkohollagen allvarligt eller flera gånger. Förbudet gäller då i högst sex månader. Du som medvetet eller av misstag bryter mot reglerna om försäljning av folköl, kan dömas för olovlig försäljning till böter eller fängelse i högst sex månader. Du kan vända dig till en allmän förvaltningsdomstol om du vill överklaga ett beslut från kommunen som riktar sig mot dig som näringsidkare.