Servicedeklaration för Vetlanda museum

Vetlanda Museum är ett kommunalt konst- och kulturhistoriskt museum som ska fungera som det kollektiva minnet och att vara ett fönster mot omvärlden.

Genom ett varierat utbud av utställningar, visningar och andra arrangemang, förmedlas kunskap om Vetlanda kommun. En viktig uppgift för Vetlanda museum är att arbeta på ett pedagogiskt och lustfyllt sätt så att kulturarvet blir en angelägenhet för alla Vetlandabor.

Vi lovar

  • att ha fri entré till Vetlanda museums basverksamhet.
  • att erbjuda avgiftsfria visningar för elever i grundskola och gymnasieskola i Vetlanda kommun.
  • att informera om kommunens lokalhistoria och kulturhistoriska miljöer.

Tjänstens gräns

Mot en avgift tillhandahålls utskrifter och kopiering. Museiföremål och inventarier för utlåning exempelvis till utställningar är avgiftsbelagda. Vid vissa evenemang såsom föreläsningar, utställningar och musikarrangemang kan entréavgift förekomma.

Ditt ansvar

Vi förväntar oss att du respekterar museets allmänna egendom vid besök i museets lokaler.