Servicedeklaration om enskilt avlopp

För att inrätta eller ändra en avloppsanläggning krävs tillstånd eller anmälan. Här beskrivs vad du kan förvänta dig av kommunen när du söker tillstånd eller gör en anmälan.

För att anlägga en ny avloppsanläggning med wc-anslutning krävs tillstånd. För att anlägga en ny avloppsanläggning utan wc-anslutning krävs anmälan. Tillstånd eller anmälan krävs även vid ändring av befintlig avloppsanläggning. Kontakta oss för ytterligare information.

Vi lovar

Inom 15 arbetsdagar får du ett beslut eller besked från oss om hur ditt ärende kommer att hanteras. Det innehåller information om handläggare, ärendets gång och om det finns behov av kompletteringar, remisser till andra myndigheter eller yttrande från grannar.

Vi hjälper dig med din ansökan/anmälan

På vår hemsida finns information och de blanketter du behöver för att söka tillstånd eller göra en anmälan. Vi hjälper dig med andra nödvändiga kontakter inom kommunen och andra myndigheter som behövs för din ansökan/anmälan.

Ditt ansvar

För att underlätta hanteringen av din ansökan/anmälan krävs det att att du lämnar in kompletta handlingar med korrekt ifylld blankett, situationsplan, siktanalys och eventuellt yttrande från grannar.