Kontakt
Dela
Lyssna
Vetlanda
Kontakt
Dela
Lyssna

Parkering

I centrala Vetlanda finns ungefär 750 parkeringsplatser som är kommunalt ägda. Utöver dessa finns även cirka 250 platser som är privatägda. Alla kommunala parkeringsplatser är avgiftsfria. På de privatägda parkeringarna kan det förekomma avgift.

Var kan du parkera?

Gladan är vår stora centrumparkering, här får du stå 24 timmar. På Gladan finns även möjlighet att parkera bil med släp och det finns två laddplatser för dig som har el-bil. Vill du utföra snabba ärenden och komma nära en butik har vi många gatuparkeringar i centrum. Här är det ofta kortare tillåten parkeringstid. Här kan du se en karta över centrala parkeringar i Vetlanda.

Cykelparkering

Vid Biblioteksgatan och Resecentrum finns större cykelparkeringar. Vid Stortorget och Resecentrum finns det allmänna cykelpumpar.

Gratis parkering med p-skiva

Du parkerar gratis på alla kommunala parkeringsplatser, men hur länge du får står parkerad varierar. På våra mest centrala parkeringar behöver du en p-skiva. Det är skyltningen på den aktuella platsen som bestämmer hur länge du får stå parkerad.

P-skiva finns att köpa för 20 kronor på InfoCenter, Storgatan 5B i Vetlanda.

Saknar du p-skiva kan du skriva ankomsttiden på en lapp och lägga den synlig i vindrutan. Har du en p-skiva från en annan kommun fungerar den också.

Undantag från p-skiva

Du behöver inte p-skiva för motorcykel. Se till att du står i en parkerings­ruta och inte blockerar vägen för någon annan.

Du behöver inte p-skiva om du har ett parkeringstillstånd för rörelse­hindrade.

Så här fungerar p-skivan

  • Ställ in ankomsttid vid pilen och avrunda till närmast följande hel eller halvtimme.
  • Om du parkerar bilen före den tidsbegränsning som står på p-skylten, ställ in p-skivan på det klockslag tidsbegränsningen börjar.
  • Du får inte ändra fordonets ankomsttid på p-skivan under pågående parkering.
  • Placera p-skivan innanför vindrutan, om möjligt på passagerarsidan, så att tidsangivelsen är väl synlig och läsbar utifrån.

Långtidsparkering

Gatuparkering gäller generellt 24 timmar om inte skyltar säger något annat. Behöver du stå parkerad längre finns en avgiftsfri långtidsparkering i hörnet Bangårdsgatan - Kullgatan. Där får du stå max sju dygn.

Parkeringsanmärkning

Vetlanda kommun tillämpar tre taxor för parkeringsanmärkning - 300, 600 och 800 kronor. Vi övervakar parkeringarna med egen personal. Tycker du att du fått en felaktig parkeringsanmärkning ska du skriftligen kontakta Polisen. Betala alltid in avgiften för att slippa betalningsanmärkning. Avgiften återbetalas i efterhand om parkeringsanmärkningen visar sig vara felaktig.

Parkeringstillstånd